(kontumtv.vn) – Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 – 2015, góp phần tích cực vào xây dựng và phát triển của tỉnh  trong thời gian qua.

 Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum có hơn 100 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ. 100% đảng viên đều phát huy vai trò đi đầu, gương mẫu trong các hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Bệnh viện quyết tâm sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, hướng đến mục tiêu xây dựng bệnh viện cơ bản đạt các tiêu chí của bệnh viện hạng 1 với khoảng 750 gường bệnh vào năm 2020. Bác sỹ CK2 Võ Văn Thanh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kon Tum nói: “Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng bộ đã tập trung cho công tác xây dựng quy tắc ứng xử, toàn thể cán bộ, công nhân viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động này đã nâng cao được hình ảnh của người thầy thuốc, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong hoạt động nghề. Năng lực chuyên môn của cán bộ, công nhân viên  ngày được cải thiện, tạo được niềm tin cho người bệnh”.

Qua sự lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy được hiệu quả, vai trò tích cực trong hoạt động chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, tiêu biểu trong đó có Đảng bộ trường Cao đẳng sư phạm. Với chức năng đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn, những năm qua, công tác xây dựng và phát triển Đảng đã được Đảng bộ nhà trường chú trọng bằng những việc làm cụ thể. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp 68 đảng viên, trong đó có 51 đảng viên là sinh viên, 6 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Việc lồng ghép hoạt động chuyên môn của nhà trường vào trong sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ, Chi bộ đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Bình Dân, Phó Bí thư Đảng bộ trường CĐSP Kon Tum cho biết: “ Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Trường Cao đẳng sư phạm đã tập trung chỉ đạo đổi mới các nội dung giáo dục, đào tạo, vì vậy đã tạo chuyển biến tích cực trong kết quả giáo dục. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động giáo dục của nhà trường được đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội, học sinh chủ động, tích cực trong việc tiếp thu kiến thức, tự học, tự nghiên cứu. Nhiều giảng viên đã nghiên cứu  những nội dung chuyên sâu trong chương trình đào tạo, nhiều kết quả nghiên cứu đã được vận dụng một cách hiệu quả vào hoạt động giảng dạy cũng như đổi mới chương trình sách giáo khoa ở phổ thông”.

Hiện nay, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum có 54 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 1.900 đảng viên. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 – 2015, đặc biệt là trong công tác nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên. Qua việc đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Hội nghị TW4, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chất lượng đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được nâng lên, đảm bảo thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã mở 11 lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng cho trên 850 quần chúng ưu tú và 7 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 430 đảng viên mới kết nạp; đã kết nạp được 399 đảng viên mới, vượt trên 81% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V đề ra. Ông Võ Trung Thanh, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nói: “Lãnh đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng thể hiện rõ nét qua việc triển khai Nghị quyết TW4, khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết TW4, khóa XI đã kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các tập thể, cá nhân, đã làm rõ những ưu điểm cần phát huy, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế và các giải pháp để khắc phục, đã giúp cho Đảng bộ trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh phấn đấu giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh; đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 350 đảng viên trở lên; 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 40 – 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, 20% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng đã được phát huy, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum ngày càng giàu đẹp.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *