(kontumtv.vn) – Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh Kon Tum luôn coi trọng công tác phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên. Điều này đã  góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh.

Từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Duy Tân, thành phố Kon Tum luôn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triên kinh tế, xã hội đề ra hàng năm. Kết quả này cho thấy sự lãnh đạo sát sao, kịp thời, toàn diện của Đảng bộ và chính quyền địa phương trên các lĩnh vực. Ông Trần Văn Nhâm, Bí thư Đảng ủy phường Duy Tân cho biết: “ Đạt được kết quả đó, thứ nhất chúng tôi thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, cái này tôi cho là rất quan trọng. Muốn đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương Nhà nước đến  người dân thì chúng ta phải thực hiện tốt qui chế dân chủ. Thứ hai là phải có sự đoàn kết thực sự trong Đảng, muốn giữ được mối đoàn kết này thì chúng ta phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, giúp nhau cho từng đồng chí tiến bộ”.

DANG BO TINH

Trong những năm qua, nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, việc thực hiện tự phê và  phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 4 khóa X “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện hiện nay”  cùng với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng. Ông Phan Thanh Minh, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Kon Tum nói: “Triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã có tác động rất lớn đến công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố. Nội dung, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ và các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt được thực hiện tốt. Hệ thống tổ chức  Đảng  và các cấp được thực hiện theo đúng qui định của điều lệ Đảng, tổ chức Đảng được thành lập theo đúng qui định của từng loại hình tổ chức và tổ chức bộ máy của Đảng thường xuyên được kiện toàn, củng cố, bổ sung, đủ năng lực và thực hiện được nhiệm vụ chính trị giao”.

Để xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, ngoài việc chú trọng kiện toàn, củng cố các tổ chức Đảng, trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Qua đó, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm quy định Điều lệ Đảng. Bà Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum cho biết: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm. Đặc biệt là chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường kiểm tra các tổ chức cơ sở Đảng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, và kịp thời phát hiện các biểu hiện lệch lạc để uốn nắn, nhắc nhở. Trong thời gian vừa qua, Tỉnh ủy đã kiên quyết chỉ đạo, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm một số tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ hoặc có dư luận và sai phạm trong công tác.  Đã kỷ luật 5 tổ chức cơ sở Đảng và 321 đảng viên. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, Ban Thường vụ đã xem xét, kỷ luật 53 đảng viên”.

Đảng bộ tỉnh hiện có hơn 670  tổ chức cơ sở Đảng, gần 1.850 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và gần 22.000 đảng viên. Chính vì luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng nên nhìn chung năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu  của tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được nâng lên, lãnh đạo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo qui định.

Tin tưởng rằng, việc chú trọng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đưa tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển ổn định.

                                                              Thanh Tùng – Công Luận

          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *