(kontumtv.vn) – Ngày 25-9-1930, Chi bộ Đảng đầu tiên tại tỉnh Kon Tum đã được thành lập tại Nhà lao Kon Tum, nơi thực dân Pháp dựng lên hòng giam cầm, tiêu diệt những người con yêu nước. Phát huy truyền thống kiên trung, trong  suốt 84 năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn xem công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên, đoàn kết, tập hợp, lãnh đạo, xây dựng Tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển.

Ngay sau ngày giải phóng thống nhất đất nước, phát huy khí thế cách mạng và truyền thống yêu nước, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã đoàn kết một lòng, bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt là sau khi thành lập lại tỉnh đến nay, Đảng bộ tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực như tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao; thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng qua các năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh KOn Tum
Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Với tinh thần trách nhiệm cao, mỗi kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh luôn đề ra những quyết sách quan trọng để nâng cao đời sống người dân, xây dựng tỉnh Kon Tum  ngày càng phát triển đi lên, ổn định an ninh trật tự xã hội, nhất là đối với vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tạo niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành thực hiện của chính quyền địa phương. Ông A Jar (thôn Plei Đôn, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) ghi  nhận: “Qua các kỳ họp Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh, đã đề ra những chương trình thiết thực nhằm nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, từ đó đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, siết chặt tình đoàn kết, quyết tâm xóa đói giảm nghèo và giữ gìn tốt an ninh trật tự xã hội đại phương”.

Từ khi có Nghị quyết Trung ương 6 khóa VIII về Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị khoá X về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã được Đảng bộ tỉnh  triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ và ngày càng đi vào chiều sâu. Các tổ chức Đảng ngày càng được củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác vận động quần chúng được tăng cường và phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng được đổi mới, đã bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra. Ông Phan Thanh Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Kon Tum cho biết: “ Kết quả triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng  đã có tác động rất lớn đến công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố. Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng được thực hiện tốt, hệ thống tổ chức bộ máy Đảng các cấp  được thực hiện theo đúng qui định về từng loại hình điều lệ Đảng. Tổ chức bộ máy Đảng thường xuyên được kiện toàn, bổ sung, đảm bảo đủ năng lực và thực hiện được nhiệm vụ chính trị giao”.

Lấy công tác xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã đề ra những giải pháp quan trọng nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận đảng viên. Qua đó, ý thức trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên rõ rệt. Bà Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá: “Nhờ  vào những kết quả quan  trọng  trong công tác xây dựng Đảng  mà trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum  đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Quốc phòng an ninh mặc dù có đường biên giới dài so với các tỉnh Tây Nguyên, nhưng lúc nào cũng được giữ vững, trật tự xã hội cơ bản ổn định. Đây là tiền đề cơ bản, tạo đà vững chắc để tỉnh Kon Tum phát triển  nhanh hơn trong nhiệm kỳ 2015 – 2020”.

Trong năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2014, các đoàn công tác cấp cao Trung ương luôn đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương của Đảng bộ tỉnh Kon Tum. Đặc biệt, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, 28/35 chỉ tiêu Đại hội đề ra có khả  năng đạt và vượt mục tiêu trong năm 2014. Trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như: Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn, kim ngạch xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm… Có được kết quả này là nhờ Đảng bộ tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng luôn được nâng lên; mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân ngày càng được củng cố và tăng cường, tạo niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Bà Y Mửi cho biết: “Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về công tác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự  suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực để góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tạo sức mạnh cùng toàn quân, toàn dân thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Kon Tum cơ bản thoát nghèo vào năm 2015 và từng bước xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, văn minh.

                                                                   Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *