(kontumtv.vn) – Đảng uỷ Quân sự tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 9, khóa XI và một số kết luận của Trung ương cho các cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị và đảng viên cơ quan 4 phòng Bộ CHQS tỉnh.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW9
Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW9 của Đảng ủy Quân sự tỉnh

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu các nội dung: Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và các kết luận về chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; về Quy chế bầu cử trong Đảng, thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm, về tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Đề án tổ chức Đảng bộ ngoài nước. Các đại biểu cũng được nghe quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế và Chỉ thị 380 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Sau khi được quán triệt, cấp ủy các cấp trong LLVT tỉnh tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, trong đó lồng ghép với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI tạo sự thống nhất cao trong các cơ quan, đơn vị.

                                                                     CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *