(kontumtv.vn) – Ngày 25/7, Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Đảng ủy Quân khu 5 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong LLVT Quân khu giai đoạn mới” và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cở sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”.

dang uy quan su

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Đảng ủy Quân khu 5 và Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới đã được nâng cao. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và phối hợp với các Huyện, Thành ủy kịp thời củng cố, kiện toàn cấp uỷ các cấp theo đúng quy định; chú trọng đến cán bộ chỉ huy, cán bộ chính trị, sắp xếp cán bộ có đủ trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn để bổ sung vào cấp ủy theo đúng quy hoạch cán bộ, cơ cấu nhân sự cấp ủy các cấp, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng.

Nhiều tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ bí thư, cấp ủy sau khi được củng cố, kiện toàn đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chi bộ; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Đến nay, đã xây dựng đội ngũ cán bộ đạt 100%, trong đó sĩ quan đạt trên 91%; cán bộ qua trường đạt 100%; cơ cấu cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm trên 32%, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trên 72%.

Để góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, hàng năm có trên 30% cấp ủy, đảng viên được kiểm tra, giám sát góp phần giáo dục, rèn luyện, quản lý, ngăn ngừa và làm chuyển biến rõ nét về tỷ lệ vi phạm kỷ luật. Chất lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 99%, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 56% đạt trong sach vững mạnh.

                                                                                         CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *