(kontumtv.vn) – Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015. Đại tá Hoàng Lê, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum
Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng quy định có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiểm tra việc khắc phục khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa 11 được tăng cường chỉ đạo thực hiện . Đặc biệt trong nhiệm kỳ, ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng; chủ động khảo sát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm; Triển khai thực hiện tốt việc kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng…Qua đó đã kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên trong tổ chức thực hiện; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ở cơ quan, đơn vị, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Hội nghị đã phân tích rõ những nguyên nhân hạn chế của công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó Đảng ủy Quân sự tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ tới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.

                                                                                        CTV Hiền Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *