(kontumtv.vn) – Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012- 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đánh giá kết quả Chương trình NS&VSMT
Hội nghị đánh giá kết quả Chương trình NS&VSMTNT tỉnh Kon Tum

Là đơn vị chủ trì thực hiện hợp phần Vệ sinh thuộc Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường, trong giai đoạn 2012- 2015 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiều hoạt động, chương trình, dự án có liên quan, như công tác sức khỏe môi trường hàng năm, Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, mô hình vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ thực hiện tại 91 thôn của huyện Tu Mơ Rông và 17 thôn thuộc huyện Đăk Hà, Dự án hỗ trợ kỹ thuật vệ sinh hộ gia đình gắn kết nhu cầu của người dân với hỗ trợ vốn vay ưu đãi tại 2 xã của huyện Ngọc Hồi và 2 xã của huyện Đăk Tô. Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ gia đình vùng nông thôn thực hiện tốt vệ sinh cá nhân; sử dụng, bảo quản các công trình cấp nước tại hộ gia đình và cộng đồng; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Từ năm 2012 đến nay, đã hỗ trợ xây dựng gần 900 nhà tiêu hợp vệ sinh mẫu tại hộ gia đình; vận động, hướng dẫn gần 700 hộ dân thực hiện xây mới và cải tạo nhà vệ sinh, trong đó có gần 400 hộ dân được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Qua đó, từng bước thay đổi hành vi và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc xây dựng, sử dụng nguồn nước và nhà tiêu hợp vệ sinh; nâng tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh lên trên 54%, tăng 14,6% so với đầu kỳ 2012. Số trạm y tế có nguồn nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 65%. Công tác giám sát chất lượng nước tại các cơ sở cung cấp nước trên địa bàn được chú trọng và triển khai thực hiện theo định kỳ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Y tế và các địa phương, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đối với đời sống, sức khỏe của người dân. Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế trong thời gian tới cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức người dân; triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp về tăng tỷ lệ nhà tiêu hộ gia đình, tăng tỷ lệ nhà tiêu, nguồn nước hợp vệ sinh tại trạm y tế xã và tăng hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng nước. Phấn đấu trong giai đoạn 2016- 2020 tăng tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh lên 70% và chấm dứt hoàn toàn tình trạng cộng đồng đi tiêu bừa bãi ra bên ngoài môi trường. Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có những gói vay ưu đãi tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn để xây dựng các công trình nước và vệ sinh tại hộ gia đình.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *