(kontumtv.vn) –  Vừa qua, bà Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phát triển nhân lực tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2020 trong thời gian qua và dự kiến công tác triển khai trong thời gian đến. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng Phát triển nhân lực tỉnh,  lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

 tkctnl

Các đại biểu họp đánh giá phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Kon Tum.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng cao về năng lực chuyên môn, quản lý và điều hành; được trang bị, bồi dưỡng chính trị, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ, công chức, viên chức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tính đến cuối năm 2013 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 39% (đạt 86,7% so với mục tiêu đề ra đến năm 2015), tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 24,5% (đạt 74,2% so với mục tiêu đề ra đến năm 2015). Về nhân lực trình độ cao, đào tạo mới 65 thạc sỹ, 3 tiến sỹ và tương đương phục vụ cho các lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, quản lý, khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Về nhân lực đặc thù, tiếp tục đào tạo và đào tạo lại cán bộ, công chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp, cán bộ, công chức xã, phường, nhất là người dân tộc thiểu số, 80% cán bộ chủ chốt và công chức cấp xã đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Trong giai đoạn 2011 – 2013 đã đào tạo nghề cho hơn 7.500 lao động (đạt hơn 28% so với mục tiêu đề ra đến năm 2015), trong đó lao động là người dân tộc thiểu số được đào tạo hơn 5.400 lao động. Qua đào tạo nghề đã nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo chung và đào tạo nghề của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lực lượng lao động khu vực nông thôn và lao động người dân tộc thiểu số, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh.

Tại cuộc họp các thành viên Hội đồng Phát triển nhân lực tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đã thảo luận, nêu những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2020, đưa ra các đề xuất, kiến nghị để việc thực hiện Quy hoạch đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Lê Thị Kim Đơn đề nghị trong thời gian đến các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành nên rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể của từng đơn vị về việc phát triển đội ngũ cán bộ. Các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát lại số lượng học sinh tham gia học cử tuyển sắp ra trường để có kế hoạch sắp sếp, bố trí công việc phù hợp; xây dựng kế hoạch hằng năm và lâu dài đối với học sinh hệ cử tuyển cho phù hợp với yêu cầu. Cơ quan thường trực phối hợp với các thành viên Hội đồng Phát triển nhân lực tỉnh triển khai cụ thể nhiệm vụ của từng ngành để Quy hoạch được triển khai cụ thể, đạt mục tiêu đề ra trong thời gian đến.

 

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *