(Ban hành theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND, ngày 06/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên dự án Quy mô/công suất Địa điểm Nhu cầu
vốn đầu tư
Ghi chú
A

CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ

I

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

  08 Dự án
1

Các nhà máy chế biến sản phẩm

từ mủ cao su

3.100.000SP/năm Các khu,cụm công nghiệp 495

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBNDngày 26/9/2011 của UBND tỉnh

2

Nhà máy chế biến cà phê

3.000tấn/năm Cụm Công nghiệpĐăk La 20

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh

3

Nhà máy sản xuất giấy đế

6.000 -10.000 tấn/năm Các khu,cụm công nghiệp 100

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh

4

Nhà máy chế biến phân vi sinh

20.000tấn/năm Các huyện,thành phố 30

Quyết định số 581/QĐ-TTg, ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ

5

Nhà máy chế biến thức ăn gia súc

20.000tấn/năm Cụm Công nghiệpĐăk La 100

Quyết định số 581/QĐ-TTg, ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ

6

Nhà máy chế biến súc sản

1.000tấn/năm Khu Công nghiệpSao Mai 50

Quyết định số 581/QĐ-TTg, ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ

7

 Nhà máy sản xuất gạch không nung

30 triệuviên/năm Các huyện,thành phố 30

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBNDngày 26/9/2011 của UBND tỉnh

8

Nhà máy chế biến sản phẩm Sâm Ngọc Linh

100 triệuSP/năm Các khu,cụm Công nghiệp 100

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh

II

LĨNH VỰC DU LỊCH

 

11 Dự án

1

Khu du lịch sinh thái vườn quốc gia

Chư Mom Ray

Diện tíchkhoảng 1.933 ha Huyện Sa Thầy 200

Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 07/7/2008

2

Khu du lịch sinh thái lòng hồ Plei Krông

Khu vựclòng hồ Plei Krông 40

Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 7/7/2008

3

Khu du lịch hồ YaLy

Khu vựclòng hồ YaLy 100

Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 7/7/2008

4

Khu du lịch sinh thái và thương mại

Đèo Lò Xo

Diện tíchkhoảng 100 ha Xã Đăk Man,Huyện Đăk Glei 100

Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 7/7/2008

5

Khu du lịch sinh thái thác Đăk Snghé

Diện tíchkhoảng 200 ha Huyện Kon Rẫy 130

Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 7/7/2008

6

Làng du lịch sinh thái Kon Hngo

Diện tíchkhoảng 200 ha Xã NgọcBay,                TP. Kon Tum 50

Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 7/7/2008

7

Khu du lịch sinh thái Km 23

Diện tíchkhoảng 200 ha Huyện Kon Rẫy 135

Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 7/7/2008

8

Khu du lịch làng Chờ

Diện tíchkhoảng 200 ha Huyện Sa Thầy 100

Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 7/7/2008

9

Khu du lịch Ya Chim

Diện tíchkhoảng 200 ha Xã Ya Chim,                    TP Kon Tum 100

Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 7/7/2008

10

Khu Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

suối nước nóng Kon Đào – Thác Đắk Lung

Diện tíchkhoảng 100 ha Huyện Đăk Tô 300

Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 7/7/2008

11

Làng nghề truyền thống gắn với

du lịch văn hóa Kon Klor

20 ha TP. Kon Tum 30

Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 7/7/2008

III

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

14 Dự án

1

Các điểm vui chơi giải trí

5 ha/cụm Huyện Kon Plông 300

Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND tỉnh

2

Sân golf

18 lỗ; diện tích khoảng 100 ha Huyện Kon Plông 1.000

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh

3

Sân bay Taxi Măng Đen

100 ha Huyện Kon Plông 1.000

Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ

4

Dự án khu trung tâm thương mại và khu phố mật độ cao

40 hộ Xã Đăk Long,
huyện KonPLong
 500

Quyết định số 349/QĐ-UBND, ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh

5

Công viên Kon Tum

330 ha TP. Kon Tum 250

Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh

6

Sân bay Kon Tum

162 ha xã NgọcBay,TP. Kon Tum 1.500

Quyết định số 861/QĐ-BGTVT ngày 4/5/2011

của Bộ Giao thông – Vận tải

7

Bệnh viện chất lượng cao

TP. Kon Tum  

Quyết định số 581/QĐ-TTg, ngày 20/4/2011

 của Thủ tướng Chính phủ

8

Kho ngoại quan cửa khẩu

40 ha Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y  

Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 08/2007

của Thủ tướng Chính phủ

9

Chợ biên giới

15 ha Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y  

Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 08/2007

 của Thủ tướng Chính phủ

10

Cửa hàng miễn thuế

1 cửa hàng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y  

Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 08/2007

của Thủ tướng Chính phủ

11

Các khu trung tâm thương mại,

khách sạn, nhà hàng

49 ha Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y  

Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 08/2007

của Thủ tướng Chính phủ

12

Chợ trong khu kinh tế

16,7 ha Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y  

Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 08/2007

của Thủ tướng Chính phủ

13

Khu thương mại, dịch vụ, công nghiệp

53 ha Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y  

Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 08/2007

của Thủ tướng Chính phủ

14

Siêu thị

Các huyện,                 thành phố  

Quyết định 1673/QĐ-UBND ngày 28/12/2009

của UBND tỉnh

IV

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

02 Dự án

1

Các dự án trồng sâm Ngọc Linh

1.000 ha Huyện Tu Mơ Rông; huyện Đăk Glei 500

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011

của UBND tỉnh

2

Nuôi cá nước lạnh thương phẩm

45 ha Huyện Kon Plông 10

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011

của UBND tỉnh

B

CÁC DỰ ÁN TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ

 
I

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

 

04 Dự án

1

Nhà máy chế biến dược phẩm

50 triệusản phẩm/năm Các huyện,thành phố 70

Đang triển khai lập qui hoạch

2

Khai thác, chế biến Dolomit

32 triệu tấn;diện tích: 4 Km2 Xã Đăk Pne,                                    Huyện Kon Rẫy 20

Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh

3

Nhà máy sản xuất gỗ xuất khẩu

150.000 tấnsản phẩm/năm Các huyện,thành phố  

QĐ số 1384/QĐ-UBND ngày 17/12/2008

của UBND tỉnh

4

Nhà máy chế biến thủy sản

1.000 tấn/năm Các huyện,                  thành phố 10

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011

của UBND tỉnh

II

LĨNH VỰC DU LỊCH

 

03 Dự án

1

Du lịch sinh thái thám hiểm buôn làng Tây Nguyên trên sông Pô Kô

Trên Sông Pô Kô 90

Đang triển khai lập qui hoạch

2

Dự án cáp treo

Huyện Kon Plông 50

Đang triển khai lập qui hoạch

3

Du lịch sinh thái suối nước nóng

Đăk Côi

Huyện Kon Rẫy 30

Đang triển khai lập qui hoạch

III

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

05 Dự án

1

Bến, bãi đỗ xe

Các huyện  

Quy hoạch các huyện

2

Các Khu giải trí trung tâm

143 ha Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y  

Quyết định 225/QĐ-TTg

của Thủ tướng Chính phủ

3

Siêu thị số 203 Lê Hồng Phong

1.100 m2 203 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum 20

Thông báo số 225/TB-UBND ngày 30/8/2011

4

Lò giết mổ tập trung

Các huyện,                        thành phố  

Quy hoạch các huyện, thành phố

5

Xây dựng nhà máy thu gom

và xử lý rác

Các huyện,                            thành phố  

Quy hoạch các huyện, thành phố

IV

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

06 Dự án

1

Các dự án rau, hoa xứ lạnh

1.392 ha Xã Hiếu, Măng Cành, Đăk Long: Huyện Kon Plông 60

Đang triển khai lập quy hoạch

2

Các dự án ttrồng cà phê chè vùng Đông Trường Sơn

1.000 ha Huyện: Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Kon Plông 50

Đang triển khai lập quy hoạch

3

Các dự án trồng cao su xứ lạnh vùng Đông Trường Sơn

1.000 ha Huyện: Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Kon Plông  

Đang triển khai lập quy hoạch

4

Cây dược liệu dưới tán rừng

Huyện: Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Kon Plông  

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011

của UBND tỉnh

5

Đầu tư, tôn tạo, bảo tồn và phát triển các làng văn hóa – du lịch cộng đồng các dân tộc thiểu số

Diện tíchkhoảng 16 ha Huyện Kon Plông 126

Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh

6

Trồng cây JaTroPa

250 ha Huyện Kon Rẫy  

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011

của UBND tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *