(kontumtv.vn) – Xây dựng thành phố Kon Tum theo hướng “Thành phố xanh mới” là định hướng đến năm 2030 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định.

Trên cơ sở sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy khóa  13 về  Đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành phố phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục tập trung các nguồn lực phát triển vùng kinh tế động lực thành phố gắn với các Khu Công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai và các khu đô thị mới trong thời gian tới. Trước hết, thành phố cần hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2030 theo hướng “Thành phố xanh mới”; tiếp tục rà soát , bổ sung, điều chỉnh nhằm hoàn thiện quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng của thành phố, đặc biệt là quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính mới của tỉnh và của thành phố theo hướng tập trung, hiện đại, có kết cấu hạ tầng đồng bộ. Song song với  tập trung quy hoạch, đầu tư các khu đô thị mới trên cơ sở mở rộng không gian đô thị dọc bờ sông Đăk Bla, Quốc lộ 14 ( đường Hồ Chí Minh ) và Quốc lộ 24 đoạn đi qua thành phố, thành phố cần đầu tư xây dựng một số làng đồng bào DTTS thành những điểm du lịch hấp dẫn, phát huy nguồn lực trong nhân dân để tiếp tục pê tông hóa các tuyến đường hẻm.

Bên cạnh đó, sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030 được phê  duyệt, thành phố  phải chủ động xây dựng và thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố. Thành phố cũng cần đẩy mạnh phát triển các hoạt động thể thao gắn với quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả Khu liên hợp thể thao của tỉnh tại địa bàn.

                                                                          Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *