(kontumtv.vn) – Trong 5 năm qua, UBMTTQVN Phường Quyết Thắng (thành phố Kon Tum) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Qua đó tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Để có được hội trường tổ dân phố khang trang, rộng rãi, thuận lợi trong việc hội họp là cả một quá trình nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong tổ dân phố 7 (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum). Sau khi được Nhà nước cấp đất, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể trong tổ đã tăng cường công tác vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công để xây dựng. Với sự đồng thuận của nhân dân, tháng 12/2014 hội trường tổ dân phố 7 đã hoàn thành, với tổng kinh phí xây dựng hơn 80 triệu đồng.Bà Đinh Thị Mỹ Hạnh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 7 nói: “Trước hết muốn vận động được dân tốt thì chúng tôi nghĩ phải vận động đảng viên đóng góp trước. Mỗi đảng viên cũng phải gương mẫu thực hiện trước nhân dân, sau đó mới triển khai ra dân”.

Hội trường tổ dân phố 7, phường Quyết Thắng
Hội trường tổ dân phố 7, phường Quyết Thắng

Là một trong những phường trung tâm của thành phố Kon Tum, với đặc trưng rất đa dạng về cơ cấu dân cư, việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở phường Quyết Thắng vừa có thuận lợi đồng thời cũng có nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có sự phối hợp vào cuộc một cách đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng của chính quyền cùng cấp và các tổ chức đoàn thể thành viên trong hệ thống Mặt trận. Quá trình tổ chức thực hiện 05 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, UBMTTQVN phường đã thường xuyên chú trọng lồng ghép với việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động như nêu gương người tốt, việc tốt, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới, xây dựng tuyến phố văn minh, đô thị văn minh … Qua đó, người dân ở địa phương đã có ý thức trách nhiệm cao hơn khi tham gia vào các phong trào riêng cũng như tham gia hưởng ứng, thực hiện các nội dung định hướng của cuộc vận động do Mặt trận phát động. Bà Nguyễn Thị Niệm (tổ 14, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) chia sẻ: “Qua cuộc họp của tổ dân phố bàn việc thực hiện đời sống văn hóa ở khu dân cư và làm cổng chào văn hóa thì nói chung tất cả người dân trong tổ dân phố đều ủng hộ 100%, Ai cũng nhất trí, phấn khởi thực hiện”.

Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, đến nay trên địa bàn phường có hơn 1.700 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, có 12/16 khu dân cư văn hóa. Đặc biệt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được triển khai đồng bộ từ phường đến khu dân cư, tạo được sự nhất trí đóng góp của đông đảo các tầng lớp nhân dân với số tiền trên 300 triệu đồng. Từ đó đã hỗ trợ làm mới 10 căn nhà  đại đoàn kết và sửa chữa 2 căn nhà cho các hộ nghèo trong phường. Ông Trần Văn Dũng (tổ 15, phường Quyết Thắng) nói: “Đầu tiên tôi không dám làm nhà, sau khi được  Mặt trận hỗ trợ cho tôi được 30 triệu đồng, từ đó tôi cũng có động lực để làm. Cũng nhờ anh em trong gia đình góp vốn tôi cũng xây dựng căn nhà, chứ trước kia nó bị xuống cấp dữ lắm. Tôi được ngôi nhà hôm nay một phần là nhờ Mặt trận”.

“Qua 5 năm triển khai thực hiện 5 nội dung cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phường đã thực hiện tốt một số nội dung, đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng sửa chữa hội trường, tổ dân phố, cổng chào với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Riêng năm 2014, có 3 tổ được UBND thành phố công nhận Tổ văn hóa 3 năm liên tục”. Ông Đinh Thanh Lâm, Chủ tịch UBMTTQVN phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum cho biết.

Có thể khẳng định rằng, thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đã nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tích cực, tự giác của nhân dân trên địa bàn phường Quyết Thắng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hình thành được nếp sống văn hóa tốt đẹp, xây dựng từng cộng đồng dân cư an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng thành phố Kon Tum ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *