(kontumtv.vn) – Qua hơn 20 năm thực hiện phong trào xây dựng Điểm sáng văn hóa vùng biên do Bộ tư lệnh Biên phòng và Bộ văn hóa – Thông tin (nay là bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp tổ chức, trên địa bàn tỉnh Kon Tum tất cả 16 Đồn Biên phòng đủ điều kiện công nhận là Điểm sáng văn hóa. Trong đó, có 8 Đồn đã được công nhận là Điểm sáng văn hóa trên khu vực biên giới. Từ những Điểm sáng văn hóa là các Đồn biên phòng, đã góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục- thể thao ở các thôn, làng biên giới phát triển mạnh mẽ. Các hủ tục, mê tín dị đoan từng bước được bà con loại bỏ, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Kết quả, giúp xây dựng được 56/88 làng vùng biên đạt tiêu chuẩn văn hóa. Trong đó, có làng Đăk Ba, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi đạt Làng văn hóa cấp Bộ. Có 22 Làng văn hóa tiêu biểu, 10 Làng thanh niên tiêu biểu và trên 7.000 hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa các cấp.

                                                                              Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *