(kontumtv.vn) – Qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh Kon Tum về thông qua “Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2015”, hoạt động lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Glei đã đạt được một số kết quả nhất định.

Trạm Quản lý bảo vệ rừng
Trạm Quản lý bảo vệ rừng

Diện tích rừng trồng được phát triển hơn 1.400 ha. Công tác giao đất, giao rừng được thực hiện có hiệu quả, với diện tích hơn 4.160 ha. Trong đó giao cho hộ gia đình hơn 1.300 ha, giao cho cộng đồng thôn làng hơn 2.850 ha; khoán bảo vệ rừng hơn 130.000 ha cho hơn 5.200 lượt hộ gia đình.

Tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng được giảm thiểu đáng kể, ý thức tham gia bảo vệ rừng của người dân được nâng lên rõ rệt, đời sống của người dân sống gần rừng từng bước được cải thiện. Huyện giữ vững được vốn rừng hiện có, duy trì và nâng cao độ che phủ của rừng đạt hơn 71%.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *