(kontumtv.vn) – Trong 2 ngày 17 và 18/ 2, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do bà Y Mửi- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005- 2012 tại huyện Kon Plông.

ddbqhgsgnkl

Đoàn Đại biểu Quốc hội giám sát tại huyện Kon Plông.

Tham gia đoàn giám sát có ông Lữ Ngọc Cư – Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, ông Kring Ba – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước và sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đoàn thể và chính quyền cơ sở, công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Kon Plông đã đạt được những kết quả tích cực. Huyện đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung chương trình giảm nghèo và lồng gép các chương trình có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Từ năm 2005- 2012, huyện đã chỉ đạo Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các ngành, UBND các xã tuyên truyền, vận động nhân dân vay vốn phát triển kinh tế, đi xuất khẩu lao động, làm nhà ở theo chương trình 167, vay vốn cho học sinh, sinh viên đi học, kết quả đã có trên 5.700 lượt hộ nghèo vay vốn với tổng dư nợ trên 48,5 tỉ đồng. Hầu hết các hộ đã sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, đúng mục đích, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ các chương trình hỗ trợ của nhà nước như Chương trình 30a, Chương trình mục tiêu Quốc gia, diện mạo các thôn làng tại huyện Kon Plông đã có nhiều chuyển biến tích cực, 100% hộ dân không còn ở nhà tạm bợ. Huyện đã đầu tư các mô hình giảm nghèo hiệu quả như trồng cây cà phê xứ lạnh, trồng bời lời, keo lai, trồng tre lấy măng, nuôi trâu sinh sản… từ đó đã góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo.

Tại buổi làm việc với UBND huyện Kon Plông, bà Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương những nỗ lực của huyện Kon Plông trong công tác giảm nghèo của huyện trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Công tác giảm nghèo của huyện vẫn chưa bền vững, tỉ lệ hộ tái nghèo còn cao, huyện cần khắc phục những hạn chế trong việc nhân rộng các mô hình hiệu quả, công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, tỉ lệ hộ nghèo là người DTTS vẫn chiếm tỉ lệ cao, với gần 100%. Bà Y Mửi đề nghị các ban, ngành, đoàn thể của huyện cần tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương để đưa ra các giải pháp thoát nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa vùng thuận lợi với vùng khó khăn.

Trước đó, đoàn đã đi giám sát thực tế về công tác giảm nghèo tại các xã Măng Cành, Đăk Tăng và Đăk Nên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân về nhu câu hỗ trợ đầu tư cây, con giống, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất hộ gia đình.

    Kon Plông vẫn còn trên 2.500 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 47,7%, 548 hộ cận nghèo, chiếm 9,73%. Thời gian đến, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách giảm nghèo cho người dân, chú trọng biểu dương các gương sản xuất, kinh doanh giỏi tại các thôn làng để khích lệ, nhân rộng phong trào thi đua lao động sản xuất trên địa bàn.

 

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *