(kontumtv.vn) – Trong 2 ngày 14-15/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Tô Văn Tám, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát về bố trí ổn định dân cư các xã biên giới tại huyện Sa Thầy. Tham gia  đoàn có Đại biểu Quốc hội Đinh Hồng Đe, Thường trực HĐND, UBMTTQVN tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng các sở, ngành có liên quan.   

Đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Quyết định 1178/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam – Campuchia đến năm 2015 và các văn bản có liên quan tại các xã, các doanh nghiệp dọc tuyến biên giới của huyện Sa Thầy, gồm các xã khu vực Nam Sa Thầy, đến Mô Rai, Rờ Kơi, các Công ty 75, 78, 716, thuộc Binh đoàn 15, Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Mô Rai và một số đơn vị đóng chân tại địa bàn. 15 năm qua, việc triển khai thực hiện các nội dung quy hoạch bố trí ổn định dân cư tại 2 xã biên giới Mô Rai và Rờ Kơi đã được UBND Huyện Sa Thầy quan tâm và triển khai thực hiện đúng theo các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và các quyết định, chủ trương của UBND tỉnh. Huyện luôn quan tâm chỉ đạo các ngành chuyên môn, UBND các xã tăng cường công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn, nghiêm cấm sang nhượng mua bán đất trái phép, thực hiện lồng ghép các chương trình dự án hỗ trợ, đầu tư thuộc chương trình bố trí sắp xếp dân cư và các chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ giúp đỡ các hộ di cư ổn định cuộc sống, đồng thời vận động các hộ dân di cư trái phép quay về nơi ở cũ. Đặc biệt, thời gian gần đây, huyện đã phối hợp với các doanh nghiệp, các chủ dự án trồng cao su trong khu vực Nam Sa Thầy để tiếp nhận, bố trí các điểm dân cư, thành lập các làng công nhân, tiến đến thành lập 9 thôn và 3 xã mới tại khu vực này. Đến nay, các doanh nghiệp đã đăng ký 54 điểm dân cư mới tại các xã biên giới. UBND huyện phối hợp với các sở, ngành trình UBND tỉnh thỏa thuận được 36 điểm dân cư mới  và đã lập quy hoạch được 28 điểm, số còn lại đang rà soát để đảm bảo các điều kiện của điểm dân cư. Những năm qua, 147 hộ đã được  bố trí ổn định tại chỗ ở các xã biên giới, bố trí xen ghép vào các thôn, làng sở tại 81 hộ và bố trí tái định cư tập trung 922 hộ. Tổng kế hoạch vốn đã được bố trí trong các năm thực hiện chương trình đến ngày 31/12/2013 là  trên 294 tỷ. Trong đó, nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để đầu tư các dự án ổn định dân cư các xã  biên giới trên 13,5 tỷ, còn lại là các nguồn vốn lồng ghép và ngân sách địa phương. Công tác sắp xếp, bố trí dân cư đã góp phần đáng kể trong việc ổn định, nâng cao đời sống của nhân dân trong khu vực biên giới, tạo thuận lợi trong việc quản lý, bảo vệ, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng biên.

DBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tình hình bố trí ổn định dân cư  các xã biên giới huyện Sa Thầy

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Quyết định 1178 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Sa Thầy còn nhiều khó khăn, bất cập. Việc đầu tư xây dựng các điểm tái định cư tập trung chưa  được thực hiện đồng bộ, tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng còn chậm và kéo dài do nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của chương trình đề ra. Đa số người dân tại các xã biên giới là ĐBDTTS, đời sống còn khó khăn nên việc huy động các nguồn lực cùng tham gia vào chương trình còn hạn chế. Nhân dịp này, UBND huyện Sa Thầy đã kiến nghị lên Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh quan tâm xem xét tăng nguồn vốn phân bổ hàng năm để đầu tư đồng bộ các dự án bố trí sắp xếp dân cư và các dự án khác ở vùng biên giới, trọng tâm là đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế và công trình thủy lợi để sớm ổn định đời sống nhân dân, thu hút dân cư vào khu vực biên giới.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện, thay mặt đoàn giám sát, ông Tô Văn Tám đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của huyện Sa Thầy trong thời gian qua, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất và đề nghị huyện Sa Thầy cùng các đơn vị, doanh nghiệp tại các xã khu vực biên giới quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục, y tế; phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý đất đai, quản lý nhân hộ khẩu, kiểm tra rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý về đất đai để tránh tình trạng tranh chấp về sau. Đặc biệt, các đơn vị, địa phương  cũng cần  quan tâm đến công tác tuyển dụng lao động, đảm bảo về chất lượng dân cư, gắn công tác quy hoạch bố trí dân cư, phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng vùng biên gới ổn định, phát triển.

Trong dịp này, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã tiến hành khảo sát về tiến độ, hiệu quả đầu tư Dự án Đường tuần tra biên giới và tình hình thực hiện các kết luận giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong đợt giám sát công tác bảo vệ môi trường ở các điểm khai thác khoáng sản thuộc Công ty TNHH MTV Khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai – Kon Tum tại khu vực Nam Sa Thầy.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *