Vừa qua, Đoàn Đăk Tô, Binh đoàn Tây Nguyên tổ chức diễn tập vòng tổng hợp phối thuộc các đơn vị bộ binh và binh chủng có bắn đận thật cho Tiểu đoàn bộ binh 8, Trung đoàn Pleime.

đt

Sở Chỉ huy chỉ đạo diễn tập.

Trên cơ sở yêu cầu nội dung huấn luyện và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mệnh lệnh năm 2013 đã xác định, theo đó các đơn vị tham gia diễn tập đã chuẩn bị chu đáo về văn kiện và vũ khí trang bị kỹ thuật; đồng thời quán triệt, giáo dục ý thức tinh thần tự giác cho cán bộ, chiến sỹ để thấy rõ vai trò, trách nhiệm của đợt diễn tập. Sau hơn 2 giờ tổ chức, cơ bản các đơn vị đã hoàn thành tốt việc đánh chiếm mục tiêu xác định tác chiến và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị kỹ thuật. Kết thúc diễn tập, thiếu tướng Chu Công Phu, Chính ủy Binh đoàn thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả của các đơn vị, đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện cho cán bộ, chiến sỹ còn lại để nâng cao chất lượng toàn diện trong toàn đơn vị đáp ứng tốt cho yêu cầu nhiệm vụ huấn luyên, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình hiện nay.

 Duy Hùng/Đoàn Đăk Tô

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *