(kontumtv.vn) – Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2015, ngày 23/4, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu Tô Văn Tám, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và thiếu tướng Đinh Hồng Đe đã giám sát sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai  tại Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Kon Rẫy và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Kon Rẫy.

Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum làm việc với lãnh đạo huyện Kon Rẫy
Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum làm việc với lãnh đạo huyện Kon Rẫy

Báo cáo với đoàn giám sát,  Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Kon Rẫy và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Kon Rẫy cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao, hai đơn vị đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng. Giai đoạn 2004-2014 đã trồng mới trên 2.700 ha rừng, giao khoán hàng ngàn ha rừng tự nhiên, rừng phòng hộ cho nhân dân quản lý bảo vệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh trên diện tích rừng, đất rừng được giao quản lý đúng pháp luật, đúng mục đích. Kiến nghị với đoàn giám sát, Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Kon Rẫy và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Kon Rẫy đề nghị sớm chuyển giao diện tích đất chồng lấn cho địa phương quản lý; đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cắm mốc và cấp quyền sử dụng đất để 2 đơn vị thuận lợi trong công tác quản lý bảo vệ rừng; đề nghị xác định định mức kinh phí rừng trồng phù hợp để việc trồng rừng thuận lợi; đề nghị giao vốn và quyền tự chủ nhiều hơn để Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Kon Rẫy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động.

Thay mặt đoàn giám sát, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tô Văn Tám đề nghị Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Kon Rẫy và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Kon Rẫy thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và tổ chức sản xuất kinh doanh rừng, đất rừng có hiệu quả. Đối với những đề xuất, kiến nghị của 2 đơn vị, đoàn ghi nhận và chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

                                                                                            Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *