(kontumtv.vn) – Sau một thời gian giám sát tại các huyện, thành phố và các đơn vị, sở, ngành của tỉnh, chiều 4/11, đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch  HĐND tỉnh Kring Ba làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2014.

Làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn, lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Kon Tum làm việc với UBND tinh
Đoàn giám sát HĐND tỉnh Kon Tum làm việc với UBND tinh

Theo tổng hợp của đoàn giám sát HĐND tỉnh qua đợt giám sát tại các địa phương, đơn vị cho thấy: Năm 2014, tuy tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, nhưng các đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng, tích cực chỉ đạo, điều hành, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trong đó có một số lĩnh vực đạt khá. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, một số chỉ tiêu đạt thấp và có khả năng không đạt so với kế hoạch 5 năm 2011- 2015. Đặc biệt, qua giám sát, nổi lên một số vấn đề cần quan tâm như: Số liệu thống kê về nợ đọng xây dựng cơ bản giữa báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và một số huyện chưa có sự thống nhất. Tiến độ xử lý đất chồng lấn, đất lấn chiếm còn chậm. Tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất trái phép còn xảy ra ở một số huyện. Các khoản thu từ đóng góp tự nguyện như Quỹ xã hội hóa, Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiều trường học có mức thu cao, thu bình quân theo đầu học sinh và chưa có kế hoạch chi tiết làm căn cứ thu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và sinh con thứ 3 ở một số địa phương còn cao và có chiều hướng gia tăng. Tỷ lệ các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã còn thấp.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND tỉnh báo cáo giải trình, làm rõ thêm những vấn đề mà đoàn giám sát HĐND tỉnh quan tâm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát lại những chỉ tiêu chưa đạt, có giải pháp chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện trong những tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2014. Đồng thời chỉ đạo sớm khắc phục những vấn đề còn khó khăn, hạn chế, vướng mắc cũng như những kiến nghị của các ngành, các địa phương, tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị triển khai tốt kế hoạch trong năm tới, đảm bảo hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011- 2015.

       Quang Mẫn- Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *