(kontumtv.vn) – Đoàn giám sát Trung ương Đoàn do ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh Đoàn Kon Tum về công tác tác thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh.

TƯ Doan

Trung ương Đoàn TNCSHCM làm việc với Tỉnh Đoàn Kon Tum

Trong quá trình giám sát, ngoài việc quan tâm tìm hiểu công tác qui hoạch cán bộ, đoàn giám sát Trung ương Đoàn còn lưu ý đến công tác tuyển dụng cán bộ, luân chuyển, điều động cán bộ, việc đào tạo bồi dưỡng cũng như  bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn. . . Đoàn giám sát cũng đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Qua giám sát, đoàn đánh giá cao công tác qui hoạch cán bộ Đoàn của tỉnh Kon Tum, nhất là việc định kỳ vào quí I hàng năm, Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện rà soát, bổ sung qui hoạch các chức danh cho nhiệm kỳ hiện tại và đưa ra khỏi quy hoạch các cán bộ không còn đủ các tiêu chuẩn của Quy chế cán bộ Đoàn. Đoàn cũng đề xuất, trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Kon Tum cần có sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số.

                                                                             Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *