(kontumtv.vn) – Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn như số lượng nhân sự ít, kinh phí hoạt động còn hạn chế, nhưng Đoàn Luật sư tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã thụ lý, giải quyết 690 vụ việc, trong đó có 84% án do các cơ quan tiến hành tố tụng và Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh phân công.

DLS

Đại Hội làn thứ IV của Đoàn Luật sư tỉnh Kon Tum

Tại Đại hội, các đại biểu đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh trong nhiệm kỳ tới, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác kiện đoàn bộ máy tổ chức, phấn đấu tăng số lượng luật sư và hiệu quả giải quyết các vụ việc liên quan.

Bà Lê Thị Kim Đơn,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những nỗ lực của Đoàn Luật sư tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cơ quan trong ngành Tư pháp cần tăng cường phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh trong thời gian đến, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tố tụng và tư vấn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Đại hội đã bầu các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng khen thưởng – kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh.

                                                                          Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *