(kontumtv.vn) – Để góp phần nâng cao tính bền vững của hoạt động giảm nghèo, nâng cao năng lực giảm nghèo, các địa phương tỉnh Kon Tum đã chú trọng tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo. Thông qua đối thoại, những ý kiến đóng góp trực tiếp của người dân đã giúp cơ quan chức năng đề xuất, điều chỉnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ người nghèo phù hợp với điều kiện thực tế.

Từ năm 2014 đến nay, đối thoại chính sách giảm nghèo đã được tổ chức tại nhiều địa phương tỉnh Kon Tum. Việc tổ chức đối thoại chính sách nhằm tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng, năng lực của người nghèo, mức độ tiếp cận của người nghèo đối với chính sách, dự án giảm nghèo và hiệu quả của các chính sách giảm nghèo giúp họ thoát nghèo. Các kết quả sau những cuộc đối thoại này là cơ sở cho việc lập kế hoạch và giám sát các hoạt động can thiệp trong giảm nghèo.Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Sa Bình, huyện sa Thầy nói: “Để người dân nắm rõ hơn, hiểu sâu hơn, rộng hơn và nắm chắc hơn để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận chính sách một cách gần gũi và thuận lợi, thì  đối thoại chính sách giảm nghèo là một hoạt động hết sức quan trọng mà địa phương chúng tôi đã thực hiện. Đối thoại chính sách giảm nghèo cũng giúp nâng cao năng lực của cán bộ làm chính sách giảm nghèo, giúp cho chính quyền giảm sát, đánh giá hiệu quả chính sách giảm nghèo”.

Đối thoại chính sách giảm nghèo
Đối thoại chính sách giảm nghèo

“Trong quá trình thực hiện có thể còn có những cái chưa thật chu đáo. Qua những cuộc đối thoại này chúng tôi sẽ rút ra bài học kinh nghiệm để làm sao trong thời gian tới chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, đoàn thể cũng như cán bộ chuyên môn làm tốt hơn để phục vụ người nghèo”. Ông Nguyễn Văn Sánh, Chủ tịch UBND xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy cho biết.

Đối thoại chính sách giảm nghèo góp phần tạo cơ hội cho người dân, tổ chức có liên quan nói lên tiếng nói của mình và lắng nghe ý kiến của những bên liên quan. Từ đó nâng cao tính làm chủ và tính trách nhiệm của các bên với các chính sách giảm nghèo. Ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum đánh giá: “Phải nói rằng trong năm 2014, 2015 công tác giảm nghèo có nhiều cách làm hiệu quả, đặc biệt là đối thoại chính sách cho người nghèo. Thông qua đối thoại chính sách này chúng tôi thấy được là người dân có cơ hội để tìm hiểu về chính sách của mình. Và cũng qua đối thoại như thế, các cấp, ngành nhìn thấy những chỗ còn  bất cập, chưa được lòng dân thì kịp thời điều chỉnh, bổ sung làm sao cho chính sách hợp với dân nhất và dân được thụ hưởng một cách tốt nhất”.

Đối thoại chính sách giảm nghèo đang được xem là cách làm mới trong quá trình thực hiện mục tiêu đẩy mạnh công tác giảm nghèo của tỉnh Kon Tum.

                                                                    Thanh Tùng – Công Luận 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *