(kontumtv.vn) – Cùng với phong trào Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng khu dân cư vững mạnh, góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới.

Phát huy những kết quả trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, ông A Hyui, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà đã tích cực phối hợp với các đoàn thể trong thôn, vận động dân làng đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, chỉnh trang nhà cửa, trồng cây xanh, rào vườn, tạo diện mạo xanh, sạch, đẹp cho khu dân cư. Ông A Hyui nói: “Mình vừa vận động, hướng dẫn, vừa thực hiện, nói đi đôi với làm. Cái gì dân biết thì mình phát huy. Cái gì dân không biết mình trực tiếp hướng dẫn để họ hiểu, họ biết để cùng với Mặt trận cùng nhau mà làm. Trước hết là về vấn đề vệ sinh, vấn đề ăn ở, vấn đề đối xử, vấn đề về văn hóa trong gia đình, luôn luôn phải gương mẫu”.  

Đường giao thông nông thôn do người dân đóng góp xây dựng
Đường giao thông nông thôn do người dân đóng góp xây dựng

Nhờ phát huy được nguồn nội lực, kết hợp với sự đầu tư của Nhà nước, qua gần 3 năm thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới, đời sống của dân làng Đăk Mút đã ngày một đổi thay. Từ chỗ là thôn khó khăn nhất của xã, cuối năm 2013, thôn Đăk Mút xã Đăk Mar đã đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa và đang tiến hành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Cùng với việc vận động dân làng giữ gìn vệ sinh môi trường, phát huy  bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng khu dân cư văn hóa, các địa phương, các khu dân cư trong huyện còn tích cực vận động nhân dân góp công, góp sức cùng với Nhà nước trong việc bê tông hóa, cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng.

Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của Chương trình Xây dựng nông thôn mới, cũng như vai trò chủ thể của cộng đồng, của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới, tại các thôn làng, khu dân cư, việc tổ chức cam kết giữa các hộ trong việc thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới tại gia đình đã được các cấp chính quyền, xã, thôn quan tâm. Như việc nâng cao thu nhập trong sản xuất, chăn nuôi, cải tạo, chỉnh trang nơi ở, ao vườn, tường rào, cổng ngõ để có cảnh quang sạch đẹp; tham gia đầy đủ các phong trào ở khu dân cư. Qua đó, đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày một ấm no. Bà Y Huế (thôn 7B, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà) phấn khởi: “Về kinh tế của các hộ gia đình nói chung là phát triển hơn. Những năm trước, một năm thu hoạch được từ ba đến bốn  chục triệu một gia đình, thì bữa nay phải lên tới năm, sáu chục triệu đồng. Đời sống bà con ngày càng được nâng cao hơn”.

Nhờ phát huy tốt nguồn nội lực, huy động sự đóng góp tích cực của cộng đồng dân cư, huyện Đăk Hà đã có xã Hà Mòn được công nhận xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh từ năm 2012, xã Đăk Mar đã đạt 19 tiêu chí và đang đề nghị Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của tỉnh công nhận, xã Đăk La đạt 14 tiêu chí và có 3 xã đạt từ 5- 9 tiêu chí. Hiện nay, cùng với phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà quyết tâm phấn đấu đến năm 2015 có 4/10 xã đạt tiêu chí nông thôn mới và đến năm 2020 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày một giàu đẹp.

                                                                             Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *