Lớp đào tạo quản lý dự án
Lớp đào tạo Quản lý dự án

(kontumtv.vn) – Nhằm triển khai có hiệu quả Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tại Kon Tum, trong 4 ngày, từ 8 – 11/1, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Kon Tum mở 4 lớp đào tạo “Quản lý dự án” cho trên 100 học viên là thành viên Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh và Ban Quản lý Dự án cấp huyện, Ban Phát triển xã của 6 huyện, 30 xã thụ hưởng Dự án trong tỉnh.

Qua khóa học sẽ giúp cho cán bộ Dự án các cấp hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, để từ đó xác định rõ vị trí, trách nhiệm công việc của mình trong Dự án; nắm rõ những kiến thức tổng quan về quản lý dự án để chuẩn bị tiếp nhận các nội dung đào tạo chuyên sâu và nắm được các thủ tục, các quy định hướng dẫn chung khi thực hiện Dự án để thực hiện và phối hợp với các thành phần dự án khác đảm bảo đạt hiệu quả.

                  Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *