(kontumtv.vn) – Trong các ngày từ 15-25/2/2015 thời tiết tỉnh Kon Tum chịu tác động của 02 đợt không khí lạnh tăng cường với mức độ ảnh hưởng không mạnh nên  nhiệt độ có xu hướng tăng dần, độ ẩm giảm. Ban ngày trời nắng, khô. Ban đên trời mát. Gần sáng trời lạnh. Vùng núi cao phía Đông bắc tỉnh trời rét. Phổ biến các khu vực không có mưa.

* Khu vực các huyện Kon Plong, Tu Mơ Rông và Bắc Đắk Glei.

– Nhiệt độ không khí: Trung bình: 18,0 – 19,00C, thấp nhất: 10,0 – 12,00C, cao nhất: 26,0 –28,00C.

– Độ ẩm không khí trung bình từ 78 – 83%, thấp nhất từ 60-65%.

– Tổng số giờ nắng: Từ 6 – 8 giờ/ ngày.

– Gió Đông, Đông bắc cấp 2, cấp 3.

– Mực nước trên các sông, suối có dao động nhỏ theo xu thế giảm chậm, lượng dòng chảy đạt thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ (TBNNCK) từ 10 – 15%.

* Khu vực các huyện Đắk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đắk Glei.

– Nhiệt độ không khí: Trung bình: 20,5 – 21,50C, thấp nhất: 13,0 – 15,00C, cao nhất: 30,0 – 32,00C.

– Độ ẩm không khí trung bình từ 63 – 68%, thấp nhất từ 30-35%.

– Tổng số giờ nắng: Từ 9 – 10 giờ/ ngày.

– Gió Đông, Đông bắc cấp 2, cấp 3.

– Mực nước trên các sông, suối có dao động nhỏ theo xu thế giảm chậm, lượng dòng chảy đạt thấp hơn TBNNCK từ 5 – 10%.

 * Khu vực các huyện Đắk Hà, Kon Rẫy.

– Nhiệt độ không khí: Trung bình: 20,5 – 21,50C, thấp nhất: 13,0 – 15,00C, cao nhất: 30,0 – 32,00C.

– Độ ẩm không khí trung bình từ 64 – 69%, thấp nhất từ 30-35%.

– Tổng số giờ nắng: Từ 9 – 10 giờ/ ngày.

– Gió Đông, Đông bắc cấp 2, cấp 3.

– Mực nước trên các sông, suối có dao động nhỏ theo xu thế giảm chậm, lượng dòng chảy đạt thấp hơn TBNNCK từ 10 – 20%.

 * Khu vực huyện Sa Thầy và thành phố Kon Tum.

– Nhiệt độ không khí: Trung bình: 21,5 – 22,50C, thấp nhất: 14,0 – 16,00C, cao nhất: 31,0 – 33,00C.

– Độ ẩm không khí trung bình từ 62 – 67%, thấp nhất từ 30-35%.

– Tổng số giờ nắng: Từ 9,5 – 10,5 giờ/ ngày.

– Gió Đông, Đông bắc cấp 2, cấp 3.

– Mực nước trên các sông, suối có dao động nhỏ theo xu thế giảm chậm, lượng dòng chảy đạt thấp hơn TBNNCK từ 15 – 30%. Riêng trên sông Đắk Bla, tại thành phố Kon Tum, mực nước thấp hơn so với mực nước trung bình tháng 2 nhiều năm từ 0,60 – 1,00 mét, lượng dòng chảy đạt thấp hơn từ 25 – 35%.

Lưu ý: Trong các ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, thời tiết ở hầu khắp các vùng của tỉnh Kon Tum rất hanh khô và có gió mạnh. Do vậy nhân dân các địa phương cần chú ý cảnh giác, đề phòng nguy cơ cháy, cháy rừng và chủ động công tác phòng chống khô hạn, thiếu nước.

         Nguyễn Văn Huy

       Đài KTTV tỉnh Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *