(kontumtv.vn) – Sau khi hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Hà đang nỗ lực đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Trong đó, tập trung cụ thể hóa Nghị quyết bằng những việc làm thiết thực, đã tạo được sự phấn khởi, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương.

Là Đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum chọn tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, ngay sau khi Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, Đảng ủy xã Đăk Mar đã triển khai thông tin kết quả Đại hội, quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch 5 năm của Nghị quyết Đại hội đề ra. Ông Nguyễn Chí Ánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Mar nói: “Song song với việc phân công nhiệm vụ, những ngày đầu sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo các đồng chí cấp ủy viên nắm bắt cơ sở, phân tích tình hình khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp phù hợp với từng thôn, làng. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, mục tiêu số một trong việc thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân”.

Đại hội Đảng bộ xã Đăk Mar
Đại hội Đảng bộ xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

Với mục tiêu “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy đoàn kết các dân tộc và nâng cao chất lượng nông thôn mới”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đăk Mar lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra các chỉ tiêu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh gắn với nhiệm vụ giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12%/năm, cơ cấu kinh tế ngành Nông – Lâm – Thủy sản đạt 50%, Thương mại – Dịch vụ 18%, Công nghiệp – Xây dựng 32%. Nâng mức thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 4%, hộ nghèo vùng DTTS dưới 10%… Để  Nghị quyết Đại hội sớm mang lại hiệu quả, việc quán triệt Nghị quyết xuống thôn, làng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo triển khai chặt chẽ. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò hạt nhân chính trị của đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng tại khu dân cư bằng cách giao cho các đồng chí cấp ủy phụ trách các chi bộ và bí thư chi bộ trực tiếp quán triệt Nghị quyết đến chi bộ, phổ biến đến nhân dân; Mặt trận và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên. Ông Lưu Quang Thu, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đăk Mar cho biết: “Lấy phát triển kinh tế làm nòng cốt để nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân, gắn liền với củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, Mặt trận và các thành viên đã tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là sử dụng các loại chế phẩm sinh học công nghệ cao vào sản xuất, đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm giữ vững ổn định an ninh thôn xóm”.

Là xã trọng điểm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện Đăk Hà giai đoạn 2012 – 2015, phấn đấu đến cuối năm 2015 cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, ngay sau khi hoàn thành Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, Đảng bộ xã Đăk La đã nhanh chóng tổ chức triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đến các tổ chức Đảng trực thuộc.

Với mục tiêu nâng cao mức thu nhập cho nhân dân, nhất là tại các thôn DTTS; nâng mức thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng/người /năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 20%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 4%…, Đảng bộ xã xác định sẽ tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, tăng cường ứng dụng công nghệ cao, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng; tăng cường thu hút đầu tư, mở rộng các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh nhằm tạo ra công ăn việc làm kết hợp với phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Ông Lê Việt Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Đăk La nói: “ Công tác phát triển đảng viên, trong Nghị quyết đã thể hiện rất cụ thể là xóa 3 chi bộ sinh hoạt ghép. Vấn đề thứ hai nữa là tập trung chỉ đạo sản xuất, rà soát lại tất cả các nhiệm vụ cũng như những vấn đề mà Nghị quyết đã đề ra. Hiện nay đang sử dụng lồng ghép các nguồn vốn để phát triển kinh tế. Vấn đề thứ ba nữa là triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đang chỉ đạo quyết liệt, lồng ghép tất cả các nguồn vốn để thực hiện xây dựng nông thôn mới trên cơ sở ba chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã chỉ đạo”.

Các Đảng bộ cơ sở sớm triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình vào cuộc sống đã tạo nên những phong trào thi đua của mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi người dân. Đây sẽ là điều kiện quan trọng tiên quyết góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ V đã đề ra.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *