Làm đường giao thông nông thôn
Làm đường giao thông nông thôn

(kontumtv.vn) – Là một trong hai huyện nghèo và khó khăn nhất tỉnh, song đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Kon Plông đã được triển khai đạt nhiều kết quả. Không chỉ hoàn thành quy hoạch chung và lập đề án  xây dựng nông thôn mới tại tất cả 9 xã, huyện còn có 2 xã đã và đang được thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết liên quan đến công tác này. Triển khai thực hiện Đề án Chính sách hỗ trợ xây dựng các công trình kinh tế – xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thời gian  qua huyện đã phân bổ kinh phí hỗ trợ và huy động gần 6.200 ngày công của nhân dân để bê tông hóa  khoảng 2,3 km đường giao thông nông thôn và  600m kênh mương nội đồng. Xã điểm Pờ Ê bước đầu đã đạt 5 trong số 19 tiêu chí  nông thôn mới, gồm tiêu chí về quy hoạch, điện, trường học, bưu điện, an ninh trật tự xã hội.

                                                                            Nghĩa Hà – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *