(kontumtv.vn) – Tại Hội nghị điều phối về phòng chống HIV/ AIDS  giữa tỉnh  Kon Tum và Attapư – CHDCND Lào được tổ chức tại thành phố Kon Tum, trên cơ sở  đánh giá tình hình  HIV/ AIDS  tại địa bàn mỗi tỉnh và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác này,  Sở Y tế 2 tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống HIV/ AIDS khu vực biên giới.

ghinhoht

Hội nghị ký kết hợp tác phòng chống HIV/AIDS giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapư (Lào).

Tính đến cuối năm 2013, tỉnh Kon Tum có 335 trường hợp nhiễm HIV, trong đó 187 trường hợp chuyển sang AIDS, 128 trường hợp tử vong. Trong tổng số trường hợp nhiễm HIV, chiếm tỷ lệ cao nhất là nhóm đối tượng nghiện chích ma túy – chiếm 38%. Hơn 60% trong tổng số 97 xã, phường, thị trấn của  tỉnh có người nhiễm HIV, chủ yếu tập trung tại thành phố Kon Tum và huyện Ngọc Hồi. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/ AIDS, những năm qua, ngành Y tế tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang  làm tốt công tác tham mưu, quản lý và chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức các điểm dịch vụ; thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi; can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV; chăm sóc và điều trị người bệnh AIDS… Tuy vậy, công tác phòng, chống HIV/ AIDS của tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, tồn tại do địa bàn rộng, tỷ lệ người di biến động cao, tệ nạn ma túy chưa thuyên giảm, nỗ lực triển khai tăng độ bao phủ các hoạt động can thiệp giảm tác hại của HIV/ AIDS còn hạn chế, vẫn còn hiện tượng kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/ AIDS…

 Nằm trong phạm vi triển khai dự án “Nâng cao năng lực phòng chống HIV/ AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” giai đoạn 2013- 2018, Sở Y tế tỉnh Kon Tum và  Sở Y tế tỉnh Attapư (Lào) thống nhất ký biên bản ghi nhớ hợp tác phòng chống HIV/ AIDS nhằm thiết lập các nguyên tắc, nội dung cơ bản cho việc hợp tác giữa hai tỉnh trong lĩnh vực công tác này. Hai bên thống nhất cơ chế, chính sách phối hợp nhằm tăng cường hợp tác phòng, chống HIV/ AIDS, tăng cường phối hợp trong các hoạt động can thiệp tại các khu vực biên giới giữa 2 tỉnh nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ phòng, chống HIV/ AIDS; tăng cường phối hợp thông tin, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm  thực hiện chương trình phòng chống HIV/ AIDS .

 

                                                                                       Nghĩa Hà – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *