(kontumtv.vn) – Chiều 7/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 5/2014. Đến dự có lãnh đạo Văn phòng UBND Tỉnh, các cơ quan quản lý báo chí, thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Giao ban cong tác báo chí tháng 4/2014
Giao ban công tác báo chí tháng 4/2014

Trong 4 tháng đầu năm 2014, công tác phối hợp chỉ đạo và quản lý hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tập trung chỉ đạo và định hướng chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử đã kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước và trong tỉnh, phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng…

Trong tháng 5, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục thông tin tuyên truyền, phản ánh công tác triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Đảng, tình hình thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của tỉnh trong năm 2014. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền về thông tin đối ngoại, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thế mạnh và tiềm năng của tỉnh, kịp thời đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; duy trì các chuyên trang, chuyên mục về an ninh biên giới quốc gia, biển đảo, pháp luật và đời sống, tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc trên địa bàn.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *