(kontumtv.vn) – Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh là việc làm cần thiết, nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh  trong nhiệm kỳ tới.

Bà Y Xuôi, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kon Tum, cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã thể hiện đầy đủ những thành tựu của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ tới bà mong rằng Đảng bộ tỉnh nên quan tâm nhiều đến việc thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số; đánh giá lại nguồn lực của tỉnh để xác định hướng phát triển phù hợp. Bà Y Xuôi đề nghị: “Tôi quan tâm vấn đề đánh giá lại nguồn lực, vì có xác định như thế thì mới xác định được cơ cấu kinh tế của tỉnh. Nói chung dự thảo báo cáo chưa nói rõ cơ cấu kinh tế là gì, trên cơ sở đó thì mới có giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề. Về mặt xây dựng Đảng ở đây cũng nói chung chung. Tôi muốn các đồng chí đánh giá cụ thể về mặt giáo dục tư tưởng, chính trị và vấn đề tổ chức như thế nào. Trong công tác tổ chức cần xây dựng một chiến lược đội ngũ cán bộ cho tỉnh, đặc biệt là quan tâm cho xây dựng và bồi dưỡng cán bộ người dân tộc tại chỗ, điều đó thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ đối với chính sách cán bộ dân tộc”.

Bà Y Xuôi góp ý vào dự thảo Bao cáo
Bà Y Xuôi trả lời phỏng vấn của phóng viên

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, tập trung nhiều giải pháp hơn nữa để nâng cao đời sống bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông A Jar (thôn Plei Đôn, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) đề nghị: “Tôi rất quan tâm vấn đề làm thế nào để phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số, vấn đề này trong các nhiệm kỳ qua thì Nhà nước cũng đã có sự quan tâm nhưng tôi nghĩ nên quan tâm hơn nữa, không chỉ ở những vùng sâu, vùng xa, mà đồng bào DTTS vùng ven nội thành cũng nên quan tâm, bởi vì đại đa số họ sống bằng nông nghiệp. Vấn đề nữa là làm thế nào để các con em người DTTS sau khi đã tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp có được công ăn việc làm. Mong rằng trong kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này hết sức quan tâm đến việc này”.

Thầy Thích Nhuận Bảo, Phó Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum đề nghị: “Tỉnh Kon Tum có đông đồng bào DTTS, cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn, mong mỏi làm sao nhiệm kỳ tới đây  tỉnh Kon Tum có những hướng giải quyết thế nào đó để tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội cho bà con. Đảng, Nhà nước, chính quyền là người hỗ trợ, giúp đỡ bà con. Tuy nhiên bà con tự vận động để duy trì cuộc sống, nghề nghiệp. Về nông nghiệp phát triển chăn nuôi, những nghề truyền thống để góp phần ổn định cuộc sống, an sinh xã hội lâu dài hơn, bền vững hơn”.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *