Cụm Công nhgieepj và Dịch vụ 24/4 huyện Đak Tô
Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24/4 Đăk Tô

(kontumtv.vn) – Đến nay có 72 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đăng ký hoạt động tại Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24/4 huyện Đăk Tô. Trong đó có 6 doanh nghiệp được UBND tỉnh cho thuê đất, 4 doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động. Về bố trí sắp xếp các cơ sở, sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện vào Cụm Công nghiệp, huyện Đăk Tô đã tổ chức giao đất cho 66 cơ sở sản xuất thuộc các ngành nghề mộc dân dụng, cơ khí, gò hàn, sửa chữa ô tô.

 Đến thời điểm hiện nay, đã có 44 cơ sở triển khai xây dựng nhà xưởng sản xuất, 7 cơ sở đã di dời và đi vào sản xuất. UBND huyện Đăk Tô tiếp tục đôn đốc các cơ sở khẩn trương xây dựng và di dời vào ổn định sản xuất tại Cụm Công nghiệp, chậm nhất ngày 30/11/2014 sẽ hoàn thành việc di dời.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *