(kontumtv.vn)Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Kring Ba – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình giao khoán, quản lý bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2011 – 2013 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô.

Qua 3 năm triển khai từ 2011 – 2013, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô đã giao khoán quản lý bảo vệ cho người dân, cộng đồng thôn bản hơn 17.400 ha cho hơn 2.000 hộ dân của 2 huyện Đăk Tô và Tu Mơ Rông. Bình quân chi giao khoán mỗi ha 200.000 đồng.

HĐND tỉnh giám sát tại Công ty TNHH MTV LN Đak Tô
HĐND tỉnh giám sát tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô

Từ khi được giao khoán, rừng đã được quản lý bảo vệ hiệu quả hơn, không để xảy ra tình trạng cháy rừng, phát rừng làm nương rẫy, tìnnh trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp để canh tác đã được hạn chế. Giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng thôn làng đã bảo vệ được diện tích rừng tự nhiên, nâng cao chất lượng rừng, phát huy được chức năng phòng hộ của rừng. Các hoạt động xâm hại đến rừng đều được người dân theo dõi, báo cho chính quyền địa phương. Mặc khác, từ khi có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đã tác động tích cực đến ý thức, vai trò trách nhiệm, lợi ích kinh tế của các hộ gia đình, cá nhân, đời sống của các hộ nhận quản lý bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực.

Tại buổi làm việc bới lãnh đạo Công ty, các thành viên trong đoàn đã làm rõ một số vấn đề như diện tích đất chồng lấn, giao khoán đối với các hộ gia đình, cá nhân, vướng mắc trong việc giao khoán, chi trả dịch vụ môi trường rừng. Kết luận giám sát, ông Kring Ba đã đánh giá cao những kết quả của Công ty trong những năm qua, đồng thời đề nghị: “Đơn vị cần tiếp tục có sự phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền cho người dân về công tác quản lý bảo vệ rừng. Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp với chính quyền tuyên truyền cho người dân nắm được và biết được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình khi được giao quản lý bảo vệ rừng”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Công ty trong thời gian tới cần chủ động trong việc lập kế hoạch để trình các cấp thẩm quyền phê duyệt hằng năm, nhất là các diện tích mà đơn vị đang giao khoán quản lý bảo vệ. Trong chi trả dịch vụ môi trường rừng cần phải bám sát các quy định, Nghị định của Nhà nước để chi trả đúng, không gây thất thoát, lãng phí.

                                                                                                  Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *