(kontumtv.vn) – Sáng 24/6, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh nhằm khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong thanh niên trên địa bàn. Dự buổi làm việc có bà Lê Thị Kim Đơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành liên quan.

HĐND tỉnh khaaor sát
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh

Trên cơ sở quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2025 và chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011- 2020, thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn chính sách, pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong thanh niên, từ đó một bộ phận không nhỏ các thanh niên đã nắm bắt được quyền lợi, trách nhiệm của bản thân về công tác này. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách pháp luật về vấn đề này vẫn chưa phát huy hiệu quả cao, công tác phối hợp giữa các sở, ngành và đoàn thể chưa thường xuyên, việc thống kê, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục chưa được tăng cường, nguồn kinh phí để thực hiện cho công tác này chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tại buổi làm việc, Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được về công tác này của UBND tỉnh trong thời gian qua, đồng thời mong muốn UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với địa phương trong công tác nâng cao nhận thức thanh niên về chính sách phát luật sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong thời gian đến. Ngoài ra, các địa phương cần đẩy mạnh đầu tư về cơ sở vật chất y tế và nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tấn Thành – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *