(kontumtv.vn) – Sáng 13/10, HĐND tỉnh Kon Tum do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2014 và giai đoạn 2011-2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

HĐND tỉnh Kon Tum giám sát tại Sở Kế hoạch và Đâu tư
HĐND tỉnh  giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tính đến năm 2014 và ước thực hiện đến năm 2015, các chỉ tiêu như giảm nghèo từ 4-5%, thu ngân sách tại chỗ đạt trên 2.000 tỉ đồng có thể đạt kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu khó đạt do kinh tế khó khăn như kim ngạch xuất khẩu đạt 130 triệu USD, thu hút vốn đầu tư 1.900 tỉ đồng, tỉ lệ chuyển dịch nông lâm, thủy sản; công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Về sử dụng nợ đọng cơ bản, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết được 90/141 tỉ đồng, số còn lại sẽ được giải quyết từ ngân sách tỉnh, nguồn tăng thu và ngân sách huyện trong giai đoạn 2016-2020. Giai đoạn 2011-2014, Sở đã thẩm định 83 dự án với tổng vốn trên 4.700 tỉ đồng, trong đó có 65 dự án mới với tổng vốn trên 1.400 tỉ đồng. Phần lớn, các dự án do Sở thẩm định đều căn cứ trên các nguồn vốn đã được phê duyệt nên không có dự án tồn đọng. Giải trình về việc cho phép xây dựng mới nhà máy chế biến tinh bột sắn, Sở KH&ĐT cho biết những nhà máy mới đều đáp ứng yêu cầu công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn môi trường nên đủ điểu kiện để cấp phép đầu tư.

Về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014, sở KH&ĐT cho biết: trong 9 tháng đầu năm Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực như: Xây dựng, quy hoạch, điều hành quy hoạch và đề xuất cơ chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đầu tư, quản lý đấu thầu, quản lý đăng kí doanh nghiệp gắn với xúc tiến đầu tư. Kết quả hoạt động của sở KH&ĐT đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2014 dự kiến tăng gần 13% so với cùng kì năm trước. Trong năm, Sở đã thu hút đầu tư 4 dự án và cấp chứng nhận đầu tư 9 dự án với tổng vốn trên 333 tỉ đồng. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2014 ngành đã cấp phép thành lập mới 100 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên gần 2.000 doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, nhân viên Sở KH&ĐT trong thực hiện nhiệm vụ; lưu ý Sở tập trung giải quyết nợ đọng ngân sách, nợ đọng khối lượng xây dựng; đặc biệt cần rà soát lại tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2014 và giai đoạn 2011-2015, tham mưu cho tỉnh để có giải pháp hoàn thành các mục tiêu đề ra.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *