(kontumtv.vn) –  Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba làm trưởng đoàn đã giám sát tại Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc sở LĐ-TB&XH tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của sở LĐ-TB&XH về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và thực hiện chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Sở làm rõ những vấn đề như hướng khắc phục những doanh nghiệp nợ tiền Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội, thông tin thêm về công tác quản lý Nhà nước đối với lao động nước ngoài. Đoàn quan tâm tìm hiểu về chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau đào tạo, tiến độ giám định phơi nhiễm chất độc hóa học với người tham gia kháng chiến. Đoàn yêu cầu Sở đánh giá chất lượng hoạt động của các trung tâm dạy nghề cấp huyện và hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ trẻ em.

HĐND tỉnh Kon Tum giám sát tại Sở LĐTB&XH
HĐND tỉnh Kon Tum giám sát tại Sở LĐTB&XH

Báo cáo, giải trình với đoàn giám sát, Sở LĐ-TB&XH cho biết: Việc đào tạo nghề dựa trên cơ sở nhu cầu thực tế của người dân, tuy nhiên do quy định của Trung ương và ngân sách có giới hạn nên thời gian đào tạo còn ngắn, chất lượng chưa đáp ứng tốt với yêu cầu thực tế. Mặt khác, việc vay vốn hỗ trợ sau học nghề gặp khó khăn do phần lớn những gia đình học viên đã vay vốn ưu đãi trước đó nên không thể tiếp tục vay vốn hỗ trợ phát triển nghề. Về hiệu quả hoạt động của các trung tâm dạy nghề cấp huyện, do mới đầu tư đi vào hoạt động nên chưa thể đánh giá đúng thực chất. Tuy nhiên, một số trung tâm dạy nghề cấp huyện chưa hoạt động tốt.

Về giám định phơi nhiễm chất độc hóa học, Sở đã tiếp nhận và giới thiệu giám định 161 trường hợp, kết quả 41 trường hợp đã được hưởng chế độ. Về hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em, mỗi năm từ nguồn kinh phí 1 tỉ đồng của UBND tỉnh, kết hợp với nguồn xã hội hóa, Ban Thường trực Quỹ đã triển khai hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tổ chức các hoạt động phục vụ quyền của trẻ em. Về việc quản lý Nhà nước đối với lao động nước ngoài trên địa bàn, Sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ, đúng luật. Đối với trường hợp 177 doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, ngành đang phối hợp với cơ quan chức năng thanh tra, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba thống nhất với phương hướng nhiệm vụ, giải pháp Sở đề ra, đề nghị Sở trong thực hiện nhiệm vụ bám sát chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Phó chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Sở cần làm tốt công tác phối hợp với các ngành, giải quyết tốt tình trạng nợ bảo hiểm, nâng cao chất lượng đạo tạo nghề và tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách người có công.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *