(kontumtv.vn) – HĐND tỉnh Kon Tum đã làm việc với UBND tỉnh về công tác giao khoán quản lý, bảo vệ và chi trả dịch vụ môi trường rừng. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải, lãnh đạo các sở, ngành, công ty lâm nghiệp, các chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã tham dự.

HĐND tỉnh Kon Tum làm việc với UBND tỉnh
HĐND tỉnh Kon Tum làm việc với UBND tỉnh

Giai đoạn 2011 – 2014, toàn tỉnh đã giao khoán bảo vệ 556.000 ha rừng cho 18.900 lượt hộ, đạt hơn 100% kế hoạch đề ra, bình quân chi trả 200.000đ/ ha. Nhìn chung, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng ở địa phương các cấp, các chủ rừng bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về vai trò của rừng đối với đời sống xã hội của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn được nâng lên rõ rệt, công tác quản lý bảo vệ rừng có chuyển biến theo hướng tích cực, rừng được bảo vệ tốt hơn, duy trì và nâng cao độ che phủ của rừng. Thu nhập của người dân được tăng thêm từ việc quản lý bảo vệ rừng, góp phần ổn định cuộc sống. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế là hồ sơ giao đất, giao khoán bảo vệ rừng một số nơi còn thiếu chặt chẽ, thiếu thông tin, bị tẩy xóa sửa chữa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ghi ngày tháng. Công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia nhận đất, rừng để quản lý bảo vệ còn mang nặng tính lý thuyết. Việc xử lý đất chồng lấn, lấn chiếm vẫn chưa được chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm, một số đơn vị không xác định và nắm rõ diện tích chồng lấn do mình quản lý, việc chi trả tiền nhận khoán ở một số nơi chưa có tính thống nhất.

Tại buổi làm việc, các ban, ngành, đơn vị đã đánh giá những mặt còn tồn tại, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ trong thời gian tới, nhằm đưa công tác bảo vệ rừng đạt hiệu quả, đồng thời để người dân thực sự hưởng lợi từ chương trình này. Phát biểu tại buổi làm việc Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba đã đánh giá cao các đơn vị chủ rừng, đã phối hợp với chính quyền địa phương giao khoán, quản lý bảo vệ rừng trong thời gian qua, đồng thời đề nghị: “Chúng ta cần phối kết hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng, thứ hai là phải chỉ đạo triển khai rồi thực hiện kế hoạch quản lý bảo vệ rừng. Qua tiếp xúc ở một số nơi, hiện nay diện tích đất chồng lấn giữa các ban quản lý, các công ty với người dân ở địa phương tương đối nhiều, cần kiểm tra, chấn chỉnh. Nếu làm tốt cái này, chúng ta giao rồi quản lý bảo vệ sẽ sát hơn với thực tế”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị chủ rừng rà soát lại để có cách điều chỉnh kịp thời, đặc biệt là công tác rà soát đo đạt diện tích đất lâm nghiệp, diện tích rừng để giao khoán cho các hộ chính xác hơn, việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng phải công khai, minh bạch, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

                                                                                Duy Phong – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *