(kontumtv.vn) – Được sự hỗ trợ về kinh phí của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc UNICEF và sự hỗ trợ kỹ thuật của Cục Quản lý môi trường y tế- Bộ Y tế, Dự án “Vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ” triển khai tại huyện Tu Mơ Rông từ năm 2010 đến nay đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Với mục tiêu tuyên truyền, vận động người dân ở các thôn làng vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nắm bắt được tầm quan trọng và phương pháp sử dụng công trình vệ sinh hộ gia đình hiệu quả, năm 2010, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện các mô hình vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ tại 6 thôn thuộc 2 xã Đăk Tờ Kan và Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông. Đến cuối năm 2012, Dự án đã tiếp tục mở rộng ra 91 thôn của 11 xã thuộc huyện Tu Mơ Rông.

Kiểm tra công trình vệ sinh hộ gia đình
Kiểm tra công trình vệ sinh hộ gia đình

Chị Y Biểu (thôn Đăk Prông, xã Đăk Tờ Kan) cho biết: Năm 2010, được sự tuyên truyền, hướng dẫn của đội ngũ cán bộ y tế xã và thôn, gia đình chị đã tiến hành đào hố, mua tôn và tận dụng gỗ sẵn có tại địa phương để hoàn thành công trình vệ sinh đúng quy cách và cách xa nhà ở. Nhà vệ sinh được gia đình chị thường xuyên quét dọn, dội nước để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Chị Y Biểu nói: “Khi có nhà vệ sinh thì gia đình tôi không đi bừa bãi nữa, đảm bảo sức khỏe cho con cái và hàng xóm”.

Thấy được hiệu quả thiết thực của công trình vệ sinh hộ gia đình, đến nay 95% số hộ trong thôn Đăk Prông, xã Đăk Tờ Kan đã có nhà tiêu, trong đó 48% số hộ đã đầu tư nhà tiêu hợp vệ sinh, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo sự hướng dẫn của cán bộ tham gia Dự án.

Sau 5 năm thực hiện, tình hình vệ sinh môi trường của huyện Tu Mơ Rông đã được cải thiện rõ rệt, toàn huyện có 20 thôn được công nhận danh hiệu “Cộng đồng chấm dứt phóng uế bừa bãi”, độ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh tăng lên hơn 38% vào thời điểm cuối năm 2014.  Đây là kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện sự quan tâm và nhiệt tình vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Bà Y Ngum, cán bộ y tế xã Đăk Tờ Kan cho biết: “Qua Dự án nhà tiêu hợp vệ sinh, cán bộ Trạm chúng tôi đã cố gắng chỉ việc cho bà con làm cho đúng cách và chúng tôi đã dùng tờ rơi bằng tiếng địa phương để tuyên truyền. Đến nay, nhận thức của bà con đã được nâng lên, nhiều hộ đã bỏ công và bỏ tiền để làm nhà vệ sinh”

 “Trước khi Dự án Vệ sinh tổng thể cộng đồng làm chủ được triển khai tại huyện thì tình hình bệnh tật liên quan đến tiêu chảy, lỵ các loại  tỉ lệ rất cao, đến nay nói chung bệnh tật giảm rất nhiều, tỉ lệ nhà tiêu hộ gia đình sử dụng tăng rất  nhiều, tăng hơn so với những năm trước”. Anh Trần Văn Chiến, Thư ký Dự án Vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ tại huyện Tu Mơ Rông nhận xét.

Mặc dù Dự án đã mang lại nhiều kết quả, nhưng tỷ lệ 38% số hộ dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông có nhà tiêu hợp vệ sinh vẫn còn rất thấp so với chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Do vậy, việc tuyên truyền, vận động để nhân rộng số hộ dân tự nguyện xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cần có sự chung tay vào cuộc của ngành Y tế và chính quyền địa phương các cấp trong thời gian đến. Bác sỹ CKI Đào Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Kon Tum nói: “Phải bố trí nguồn lực như thế nào đó để nhân rộng mô hình này ra phạm vi toàn tỉnh. Các đơn vị liên quan cần có trách nhiệm nâng cao nhận thức của các ban, ngành, tập huấn họ, gắn kết họ với người dân và sự chung tay góp sức của người dân thì mới có thể nhân rộng mô hình này”.

Ngoài huyện Tu Mơ Rông, Dự án “Vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ” còn được thực hiện tại các huyện Sa Thầy và Đăk Hà. Nhìn chung, tình hình bệnh dịch liên quan đến vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường tại các nơi triển khai Dự án đã được giảm thiểu đáng kể, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng cuộc sống cho người dân vùng sâu, vùng xa.

                                                                             Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *