(kontumtv.vn) – Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo tỉnh Kon Tum đến năm 2015, thời gian qua huyện Đăk Glei đã tập trung lồng ghép nhiều chương trình hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh như Chương trình 134, 135; chương trình định canh, định cư theo Quyết định 33; các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất… để đầu tư kết cấu hạ tầng và hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế; tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, chuyển giao các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế VAC có hiệu quả cho hộ nghèo học tập và làm theo. Ngoài ra, huyện tập trung chỉ đạo các hội, đoàn thể phát huy vai trò tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, tín chấp cho các hội viên vay vốn, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất để xóa nghèo cho từng hội viên trong chi hội.

Tính từ năm 2010 đến nay, các tổ chức hội, đoàn thể đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hội viên vay hơn 150 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Nhờ triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 trên địa bàn huyện giảm xuống còn hơn 34%, giảm hơn 19% so với năm 2011.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *