(kontumtv.vn) – Giai đoạn 2010 -2015, Tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ  trên 33% năm 2010 xuống còn  dưới 12% năm 2015, bình quân mỗi năm giảm gần 4,4% hộ nghèo.

Để có được kết quả này, thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ giảm nghèo. Trong đó, triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người nghèo như dạy nghề, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ giáo dục cho con em hộ nghèo, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ sản xuất… Ngoài ra, tỉnh đã lồng ghép có hiệu quả các chương trình, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng  kết cấu  hạ tầng ở vùng đặc biệt khó khăn, nhờ đó diện mạo nông thôn vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những đổi thay rõ nét. Đời sống của người dân địa phương, nhất là đời sống của người nghèo vùng đặc biệt khó khăn ngày càng được cải thiện và nâng cao.

                                                                   Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *