Trao bò sinh sản cho người khyết tật và trẻ mồ côi
Trao bò sinh sản cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

(kontumtv.vn) – Từ năm 2008 đến nay, nhờ nguồn quỹ vận động, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Kon Tum đã trích gần 3 tỷ đồng mua  hơn 310 con bò, hỗ trợ cho  người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đàn bò đã sinh sản, phát triển lên trên 480 con. Theo đánh giá của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh, hỗ trợ bò sinh sản là một trong những chương trình hỗ trợ phát huy hiệu quả cao. Do vậy, trong thời gian tới, Hội tiếp tục tập trung  nguồn vốn để triển khai thực hiện chương trình này, nhằm góp phần  giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

                                                                Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *