Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy lợi
Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy lợi Đăk Ui

(kontumtv.vn) – Từ nguồn vốn các chương trình, dự án, giai đoạn 2011-2015, huyện Đăk Hà đã đầu tư trên 3,7 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong số này, khoảng 1 tỷ 600 triệu đồng được tập trung hỗ trợ cây giống, chủ yếu là cây giống cao su, bời lời cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh phí trợ giá, trợ cước giống cây trồng, vật nuôi  hơn 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hỗ trợ phân bón đã được thực hiện với tổng chi phí hơn 540 triệu đồng, hỗ trợ máy móc phục vụ sản xuất trị giá 200 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng mô hình thâm canh hơn 100 triệu đồng…Gắn với hỗ trợ điều kiện sản xuất, công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt cho bà con nông dân được chú trọng.

Trong số 23.000 ha cây trồng các loại tại địa bàn huyện, ngoài 8.000 ha cây hàng năm, còn có 15.000 ha cây lâu năm, chủ yếu là cà phê, cao su kinh doanh.

                                                                             Nghĩa Hà – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *