(kontumtv.vn) – Sau gần một tháng làm việc, (từ ngày 20/5 đến 24/6/2014) với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra. Tại kỳ họp, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã hoạt động tích cực và tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội, Đoàn đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu, tham gia rất nhiều ý kiến có chất lượng cao tại các buổi thảo luận ở tổ và hội trường.

Tại các phiên thảo luận ở hội trường, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum đã có 11 lượt ý kiến với 43 nội dung tham gia đối với: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2013; phương án đảm bảo cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2014; về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012;  một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo:  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Hải quan (sửa đổi), Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Các Dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Căn cước công dân, Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Tại các phiên thảo luận tại tổ, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 21 lượt ý kiến với  81 nội dung tham gia đối với các Dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi),  Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề, Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật Căn cước công dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2013; Phương án đảm bảo cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2014; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Về chất vấn, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chất vấn bằng văn bản và trực tiếp tại hội trường đối với 04 vị Bộ trưởng (Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông – Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về: Các giải pháp căn cơ để khắc phục tồn tại của ngành Nông nghiệp trong những năm qua như tốc độ tăng trưởng của ngành có xu hướng giảm trong 3 năm gần đây; giá đầu vào của nông sản cao; nhiều sản phẩm do nông dân làm ra để tiêu thụ giá cả bấp bênh; những yếu kém cố hữu của nông nghiệp chậm được khắc phục (sản xuất nông hộ nhỏ, cơ sở hạ tầng yếu kém, suy giảm nguồn lực…). Giải pháp khắc phục tình trạng suy giảm hạnh kiểm trong học sinh phổ thông theo thời gian cấp học; chất lượng giáo dục đại học; dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số ở các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Giải pháp tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sởi, chân tay miệng, sốt xuất huyết…  trong thời gian tới. Kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình đường tuần tra biên giới đất liền.

Về công tác dân nguyện, tại kỳ họp Đoàn ĐBQH tỉnh đã phản ánh lên Quốc hội 22 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum; đã xem xét và chuyển một số đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tỉnh Kon Tum và một số tỉnh gửi tới Đoàn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ngoài các phiên họp chính thức, trong thời gian diễn ra kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh còn tham gia các hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội; gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Đoàn ĐBQH một số tỉnh và bộ, ngành Trung ương.

Sau kỳ họp, từ ngày 30/6 đến ngày 04/7/2014, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum sẽ phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND và UBND tỉnh tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc với cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh để báo cáo kết quả kỳ họp và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp này; giải trình và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh lên Quốc hội và chuyển tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.

Tống Quang Vinh

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *