(kontumtv.vn) – Sáng 02/7, Huyện ủy Ngọc Hồi đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, giáo viên các trường THPT, Phổ thông DTNT trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đảng viên, công chức, viên chức đã được quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tập trung làm rõ chủ đề Đại hội, nhấn mạnh mục tiêu khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 -2030; 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong thời gian tới.

Ban thường vụ huyện ủy Ngọc Hồi yêu cầu mỗi tổ chức cơ sở Đảng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình cần xây dựng bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp thực tiễn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực nghiên cứu những nội dung cơ bản của nghị quyết, từ đó cụ thể hóa vào công việc, nhiệm vụ được giao, sớm đưa nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống./.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *