(kontumtv.vn)Trong những năm qua, cơ quan Quân sự huyện Ngọc Hồi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có được kết quả này là nhờ đơn vị thực hiện có hiệu quả lời dạy của Bác Hồ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại đội 188, thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Hồi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 3 năm liền Chi bộ được công nhận vững mạnh toàn diện. Đơn vị luôn đạt kết quả tốt trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong đó tỉ lệ khá giỏi đạt từ 75-80%. Ngoài ra, các mặt công tác như hậu cần, kỹ thuật, tăng gia sản xuất, dân vận luôn được đơn vị đảm bảo. Đặc biệt, trong nhiều năm liền Đại đội không có cán bộ vi phạm kỉ luật, không có đơn thư khiếu nại tố cáo và không xảy ra mất đoàn kết. Có được kết quả này là nhờ cấp ủy, chỉ huy đơn vị thực hiện có hiệu quả lời dạy trong Di chúc của Bác gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Người về phát huy dân chủ, đoàn kết. Trung úy Nguyễn Gia Cường, Chính trị viên Đại đội 188 cho biết: “Trong các buổi sinh hoạt dân chủ cũng như thông qua các cuộc họp thì cấp trên đều có sự lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cấp dưới, cũng như cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Qua đó có sự thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Từ đó đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao”.

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Việc phát huy tốt quy chế dân chủ, đoàn kết tại Đại đội 188 cùng nhiều chi bộ, đơn vị trực thuộc là kết quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Đảng bộ Quân sự huyện Ngọc Hồi trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện lời dạy trong Di chúc của Bác. Thông qua các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân thực hiện hiệu quả các thiết chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; tổ chức đối thoại dân chủ cấp đại đội mỗi tháng một lần, Ban Chỉ huy Quân sự huyện mỗi quý một lần. Mặt khác, tinh thần tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được Đảng bộ Quân sự huyện chú trọng thực hiện để xây dựng cho đồng chí, đồng đội ngày càng tiến bộ. Từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị phải xây dựng kế hoạch, mục tiêu rèn luyện về đạo đức, lối sống và định kì hàng tháng các chi bộ phải báo cáo việc tiếp thu ý kiến của quần chúng về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Trung tá A Lai, Chính trị viên Phó – Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Hồi nói: “Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua  Đảng ủy Quân sự huyện quan tâm thực hiện 3  dân chủ lớn, đó là dân chủ về chính trị, dân chủ về quân sự và dân chủ về kinh tế, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao từ lời nói đến việc làm. Trong tổ chức thực hiện, cán bộ, đảng viên luôn đi đầu, gương mẫu cho cấp dưới noi theo”.

Thông qua việc tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ Quân sự huyện Ngọc Hồi đã tạo điều kiện cho nhiều tập thể, cá nhân trong đơn vị học tập, rèn luyện, trở thành những điển hình tiến tiến.

Nhờ thực hiện tốt lời dạy trong Di chúc của Bác Hồ  đó là phát huy đoàn kết, dân chủ trong Đảng, trong đơn vị, nói đi đôi với làm; gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Hồi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả này góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân khu vực biên giới huyện Ngọc Hồi ngày càng vững chắc.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *