(kontumtv.vn) – Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy đã tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 

 HOI DONG NHAN DAN HUYEN KON RAY TO CHUC KY HOP THU 6, KHOA XIV

6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định. Tổng diện tích gieo trồng gần 9.700 ha- đạt 93% kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 90.000 con- đạt 94% kế hoạch. Không xảy ra dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 127 tỷ đồng- đạt 58% dự toán HĐND huyện giao, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 hơn 73 tỷ đồng. Tổng kinh phí được bố trí và huy động thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia  49 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 25 tỷ đồng- đạt 52% kế hoạch. Huyện đã rà soát, bổ sung danh mục các dự án thu hút đầu tư vào địa bàn với 24 dự án, đầu tư trên các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, công thương nghiệp, dịch vụ môi trường.Công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm  trên 47,5 tỷ đồng. Công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tập trung triển khai. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

6 tháng cuối năm, huyện Kon Rẫy chú trọng tiếp tục chăm sóc cây trồng vụ mùa và thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, đưa các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; triển khai  kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017-2020; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

                                                     CTV Y Nhàn – Thành Trung – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *