(kontumtv.vn) – Huyện ủy Đăk Hà đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 19, khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Đăk Hà
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Đăk Hà

Hội nghị nhằm cho ý kiến về dự thảo Báo cáo quý I, chương trình công tác quý II/2015 của Huyện ủy; dự thảo (lần 4) Báo cáo chính trị, dự thảo (lần 2) Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020; cho ý kiến về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đánh giá, trong quý I năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Hoạt động của HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục có sự đổi mới.

Hội nghị đã thảo luận, đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới như: Công tác chỉ đạo triển khai việc chống hạn trong mùa khô; các biện pháp ngăn chặn kịp thời việc khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép; giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; việc điều tiết có hiệu quả nguồn tài nguyên nước; biện pháp để duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh trong vùng đồng bào DTTS và việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Đồng thời cho ý kiến về danh sách nhân sự bổ sung dự kiến giới thiệu ứng cử bầu giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020; đề án nhân sự đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.                                               

                                                  CTV Quang Mạnh 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *