(kontumtv.vn) – Sáng 1/7, Huyện ủy Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21, khóa XVII nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 2015.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Trong sản xuất nông nghiệp, tiếp tục duy trì tăng trưởng và ổn định, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đã thực hiện được hơn 5.400 ha; tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 19.500 con. Công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR luôn được cấp ủy quan tâm chỉ đạo; công tác xây dựng nông thôn mới được chú trong đẩy mạnh. Hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân và học tập của học sinh, việc giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa trên địa bàn được quan tâm. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên có nhiều tiến bộ. Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và tăng cường…

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Kon Rẫy
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Kon Rẫy

Tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy giao còn chậm và chất lượng chưa cao; tình trạng vi phạm quản lý bảo vệ rừng và vi phạm hành làng an toàn giao thông vẫn còn xảy ra, nợ đọng thuế chưa được truy thu triệt để…

Huyện ủy Kon Rẫy đã xác định một số vấn đề trọng tâm trong thời gian tới để phát triển kinh tế, xã hội, nhất là về giảm nghèo bền vững; công tác phòng chống bão lũ; đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, điều kiện cho khai giảng năm học mới 2015-2016, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị; đảm bảo quân số gọi công nhân nhập ngũ; tăng công công tác phòng chống cháy rừng; tiếp tục các giải pháp về đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà mòn. Triển khai thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng chống tham những, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *