(kontumtv.vn) – Ngày 7/7, Huyện ủy Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17, khóa XVII.

Hội nghị thông qua Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2014 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014, Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm, Báo cáo sơ kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện KOn Rẫy
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Kon Rẫy

Trong 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn huyện gần 5.520 ha, đạt gần 89% kế hoạch, diện tích cây lâu năm gần 5.950 ha đạt xấp xỉ 100%; tổng đàn gia súc gia cầm khoảng 78.320 con, đạt hơn 95%. Công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, xây dựng nông thôn mới  được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục đã có bước chuyển biến đáng kể. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  được giữ vững. Chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên có nhiều tiến bộ. Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Hội nghị cũng đã thẳn thắng đưa ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là tiến độ thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn chậm, tình trạng vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trên địa bàn còn chậm, tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra…

Hội nghị đã thảo luận về một số vấn đề như: Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất vụ mùa, đảm bảo diện tích gieo trồng, chú trọng ứng dụng khoa học vào sản xuất, tiếp tục thực hiện Đề án phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế; đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học, chất lượng khám chữa bệnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc khôi phục, bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống; thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, công tác quản lý bảo vệ rừng. Tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền về triển khai thực hiện các nghị quyết, chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới và tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong việc chấp hành và thực hiện Điều lệ Đảng…

                                                                    CTV Y Nhàn – Thành Trung

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *