(kontumtv.vn) – Hội nghị đã tập trung thông qua và góp ý kiến vào các báo cáo của cấp ủy trong 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng còn lại năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2014 và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2015; sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 24 của Huyện ủy ngày 10/10/2011 về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; 03 năm thực hiện Chương trình số 25 của Huyện ủy ngày 11/10/2011 về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực giai đoạn 2011-2020; về việc xin ý kiến chủ đề Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; đồng thời thông qua Đề cương tổng quát, chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII…

Hội nghị BCH huyện Kon Rẫy
Hội nghị BCH huyện Kon Rẫy

9 tháng qua, Đảng bộ huyện Kon Rẫy đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng. Tổng diện tích cây trồng hàng năm toàn huyện trên 6.000 ha, đạt xấp xỉ 99% kế hoạch; diện tích cây lâu năm gần 4.000 ha, đạt trên 100% kế hoạch. Lĩnh vực tài chính tiền tệ đảm bảo cân đối thu – chi phục vụ tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa – xã hội luôn được chú trọng đẩy mạnh, đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách xã hội cho các đổi tượng kịp thời. Công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng cao, 100 % thôn, làng có tổ chức Đảng. Trong 9 tháng năm 2014 đã kết nạp mới 61 đảng viên, nâng tổng số toàn huyện lên hơn 1.200 đảng viên.

Tại Hội nghị, Huyện ủy chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục tập trung tăng cường công tác quản lý đất đai, chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và chú trọng triển khai thực hiện Chỉ thị số 36 của Trung Ương và Kế hoạch số 79 của Tỉnh ủy về chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *