(kontumtv.vn) – Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Hồi (khóa V) đã tổ chức phiên họp bất thường cho ý kiến về nhân sự tổ chức điều hành và phục vụ Đại hội, đồng thời báo cáo giải trình  kết quả lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Ngọc Hồi
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Ngọc Hồi

Trong thời gian qua, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Hồi khóa V trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI đã được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thông qua đại hội các tổ chức cơ sở Đảng, qua hội nghị tham gia góp ý của nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện, ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, hội nghị cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành đoàn thể và lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Qua đó đã có trên 100 lượt ý kiến tham gia góp ý xây dựng dự thảo. Trong đó tập trung vào nội dung đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 và những nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2015- 2020.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Hồi sẽ hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua trước khi trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra từ ngày 13 – 15/5/2015.

                                                               CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *