(kontumtv.vn) – Hội nghị đã đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đảng bộ huyện trên địa bàn.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Ngọc Hồi
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Ngọc Hồi

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Huyện ủy Ngọc Hồi đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so cùng kỳ năm trước. Trên lĩnh vực nông nghiệp, diện tích cây hàng năm đạt gần 5.270 ha, bằng 81,4% kế hoạch, tăng khoảng 275 ha so với cùng kỳ năm trước, diện tích cây lâu năm hơn 8.730 ha, đạt 97,5% kế hoạch, tăng gần 420 ha so với cùng kỳ năm trước. Thu – chi ngân sách được đảm bảo đúng theo quy định, tổng thu ngân sách đạt trên 68% so với dự toán huyện giao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, trong 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 1 tổ chức cơ sở Đảng và kết nạp mới 71 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 51 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường thường xuyên. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện nghiêm túc, nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân được quan tâm, giải quyết kịp thời. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được ổn định, giữ vững.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, bàn các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra trong năm nay; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

CTV Thu Trang – Tuyết Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *